Gemeente Meerssen | Tweede Kamerverkiezingen: Stemmen voor 70 jarigen en ouder

Nieuwsbericht Tweede Kamerverkiezingen: Stemmen voor 70 jarigen en ouder

Gepubliceerd op: 08 februari 2021 16:05

verkiezingen
Op woensdag 17 maart 2021 kunt u tussen 7.30-21.00 uur weer uw stem uitbrengen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Kiezers van 70 en ouder hebben meer mogelijkheden om hun stem uit te brengen. 

Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen op vier manieren hun stem uitbrengen. U bepaalt zelf op welke manier u uw stem uitbrengt.

 • U stemt per brief
 • U komt vervroegd stemmen op maandag 15 of dinsdag 16 maart 2021
 • U komt stemmen op woensdag 17 maart 2021
 • U machtigt iemand die voor u stemt.

Briefstemmen

Alle inwoners van 70 jaar en ouder kunnen per brief stemmen. U krijgt hiervoor uiterlijk op 3 maart 2021 een stempluspas thuis gestuurd en ongeveer een week later het briefstembiljet met uitleg over het briefstemmen. Met deze stempluspas kunnen inwoners van 70 jaar en ouder ook vervroegd stemmen op 15 en 16 maart of stemmen op 17 maart 2021 of een volmacht geven aan een andere kiezer.

Hoe werkt het briefstemmen
U kunt uw stem uitbrengen per brief. U ontvangt uiterlijk 3 maart 2021 hiervoor een stempluspas. Uiterlijk 11 maart 2021 ontvangt u het briefstembiljet (kandidatenlijst) met briefstemenvelop, een voorgeadresseerde retourenvelop en uitleg over het briefstemmen. Maak op het briefstembiljet uw keuze. Dit mag met elke kleur.

 1. Doe alleen het briefstembiljet in de envelop met de tekst 'briefstembiljet'. Plak de envelop dicht. Let op: uw stem wordt niet meegeteld als het briefstembiljet niet in deze envelop zit.
 2. Eerder ontving u uw stempluspas. Pak deze erbij en zet uw handtekening op de stempluspas.
 3. Pak nu de retourenvelop. Stop in de retourenvelop:
  - de dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet
  - de stempluspas waarop u uw handtekening heeft gezet.
  - Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.
 4. Zorg dat uw briefstem vóór woensdag 17 maart 2021 om 21.00 uur aankomt.
  - Doe uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur op de post of
  - Lever deze in bij het afgiftepunt.

Let op: het afgiftepunt voor uw briefstem bevindt zich in de Kerkstraat, herkenbaar aan een vlag voor de deur. Inleveren kan op onderstaande dagen en tijdstippen:

 • Woensdag 10 maart van 09.00 – 17.00 uur
 • Donderdag 11 maart van 09.00 – 20.00 uur
 • Vrijdag 12 maart van 09.00 – 17.00 uur
 • Maandag 15 maart van 09.00 – 17.00 uur
 • Dinsdag 16 maart van 09.00 – 17.00 uur
 • Woensdag 17 maart van 09.00 – 21.00 uur

Gezondheidscheck als u naar het stemlokaal komt

Samen met de stempluspas heeft u ook een gezondheidscheck thuis ontvangen. Voordat u gaat stemmen in een stemlokaal doet u de check. Heeft u één of meer vragen met JA beantwoord, komt u niet naar het stemlokaal. U kunt een volmacht geven aan een andere kiezer. Dat kan ook op de verkiezingsdag zelf nog. Elke stem telt.