Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Toespraak Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2020

Gepubliceerd op: 07 januari 2020 13:50

Foto toespraak nieuwjaarsreceptie
Nieuwjaarsspeech burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz. Uitgesproken tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandag 6 januari 2020.

Schouder aan Schouder


Dames en Heren,

Fijn dat u gekomen bent naar de nieuwjaarsreceptie hier in het klantcontactcentrum van de gemeente Meerssen.

Wij leven in een boeiende en dynamische, maar ook ingewikkelde tijd. Daarom is het goed het nieuwe jaar samen te beginnen. Elkaar het goede te wensen. Elkaar geluk, gezondheid en vrijheid te wensen. Vrijheid die al 75 jaar een werkelijkheid is in Nederland.

Ik mocht onze gemeente op 12 september van het afgelopen jaar in Mesch vertegenwoordigen bij de start van de herdenking van 75 jaar vrijheid. Nog steeds krijg ik kippenvel als ik aan het moment denk, dat jeeps met veteranen het dorp inreden. Moeizaam stapten ze uit de jeeps, om vervolgens door kinderen van de basisschool naar hun ereplaatsen te worden vergezeld.

Samen met de andere genodigden zat ik achter hun. Vertederend om te zien hoe een veteraan een beschermende arm om een van de kinderen legde. Schouder aan schouder. Jong en oud.

Ook in onze gemeente herdachten en vierden we 75 jaar bevrijding met activiteiten, lezingen, exposities, bijeenkomsten en concerten.

Ik roep in uw herinnering het bevrijdingsconcert van 21 september. Een prachtige nazomeravond op het binnenplein van ons bestuurscentrum. Met muziek van Koninklijke Fanfare Ulestraten, zang van het Meerssens Mannenkoor, en jiddische liederen van Lucette van de Berg. En de postuum uitgereikte Marsna-erepenning voor de familie Mommers, die zo moedig het leven van het echtpaar Zeligman heeft gered, door hun op de zolder van hun bakkerij onderdak te bieden.

Aansluitend de fakkeltocht, met 75 fakkels als symbool voor 75 jaar vrijheid. Samen liepen we door de donkere straten van Meerssen op weg naar een volgend herdenkingsmoment bij de voormalige Synagoge aan de Kuileneindestraat. Ieder op ingetogen wijze, met  zijn of haar gedachten bij de vele slachtoffers van het oorlogsgeweld. Schouder aan schouder. Jong en oud.

Voor mij zorgt muziek vaak voor beelden die in je ziel gaan zitten. Muziek die meer zegt dan miljoenen woorden.

Muziek uit Schindler's List

Beste mensen,
Onze vrijheid is niet vanzelfsprekend, maar ooit zwaar bevochten. Daarom hebben we ook hier in Meerssen de veteranen groots geëerd met een prachtige tocht door alle dorpen. Op een zonnige 15e september reden ze door Rothem, Meerssen, Ulestraten, Bunde, en tot slot verlieten ze onze gemeente via Geulle, na door ongelooflijk veel mensen te zijn toegejuicht.

Ook in 2020 zal in ons land veelvuldig de vrijheid worden herdacht. Want in 1944 was vrijwel geheel Limburg bevrijd, maar de verschrikkelijke hongerwinter moest nog komen, en pas op 5 mei 1945 was heel Nederland bevrijd.

Vanaf deze plek dank ik alle vrijwilligers die meegewerkt hebben aan dit waardige en uitbundige, bijzondere bevrijdingsfeest. Speciaal de werkgroep die het hele programma heeft gemaakt, en ons – de gemeenschap Groot Meerssen - daarmee een groot cadeau heeft gegeven. En eens te meer het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Dames en heren,
2019 ligt alweer enkele dagen achter ons. In het afgelopen jaar  hebben we politiek/bestuurlijk met veel inspanning gewerkt voor onze mooie gemeente Meerssen. Steeds meer rijkstaken moeten op gemeentelijk niveau worden uitgevoerd. Ik vertel u niks nieuws als ik zeg, dat we voor grote opgaven staan. Daarbij moeten we soms moeilijke keuzes maken. Zeker zo tegen het einde van het jaar hoor of lees je hoe groot de druk is op de financiën van veel gemeenten.

Ook in Meerssen moeten we voortdurend de tering naar de nering zetten. En ons afvragen welke taken gedaan moeten worden met te weinig budget.

De energietransitie daagt ons uit tot innovatieve keuzes en oplossingen. De CO2-discussie is nog lang niet afgelopen,  maar we zullen tot actie moeten overgaan. De snelheid omlaag, de boeren een bestaan binnen de mogelijkheden, maar de woningbouw mag niet stilvallen.

Moeder Aarde is misschien te lang te lief voor ons geweest. Klimaatverandering is niet meer te ontkennen en het is aan onszelf om goed voor onze Aarde - ons aller thuis - te zorgen.

En niet alleen voor onze Aarde, maar ook voor onszelf moeten we beter zorgen. Limburg heeft een gezondheidsachterstand ten opzichte van de rest van Nederland. Dat begint al op jongere leeftijd. Wist u bijvoorbeeld, dat bij ons in Zuid-Limburg meer baby's te vroeg of met een te laag geboortegewicht worden geboren? Onderzoek heeft aangetoond, dat de gevolgen daarvan op latere leeftijd groot kunnen zijn.

Wist u dat 17% van de Zuid-Limburgse kinderen een onderwijs-achterstand heeft? Steeds meer jongeren gebruikmaken van jeugdhulp? Het aantal inwoners dat een uitkering ontvangt ruim 5% hoger ligt dan het landelijk gemiddelde? Wist u dat in Zuid-Limburg overgewicht bij volwassenen 3,5% hoger is dan in de rest van Nederland, en dat dit bij kinderen in de leeftijd van 9 tot 11 jaar zelfs 15% is?

Dit zijn niet zomaar cijfers en gemiddelden, maar een aanwijzing dat er werk aan de winkel is. Voor dat doel hebben alle gemeenteraden in Zuid-Limburg in december nieuw gezondheidsbeleid vastgesteld -  dat niet voor niets 'Trendbreuk' heet om deze neerwaartse trend te doorbreken.

Ook hier in Meerssen doen we ons politiek/bestuurlijke werk met passie en veerkracht. Maar het elastiekje staat wel heel erg gespannen. De vraag die we ons daarbij gesteld hebben is: Hoelang kunnen we dit nog zelfstandig blijven doen? De rapporten van Berenschot gaven ons daarbij koers.

De meesten van u vertel ik niks nieuws als ik zeg dat de vorming van een regiegemeente een oplossing kan zijn. In 2020 gaan we dat verder uitwerken en aan de gemeenteraad voorleggen ter besluitvorming. Geen gemakkelijke opgave, maar wel een noodzakelijke. Ik wil daarbij graag met u delen dat centrumgemeente Maastricht, waarmee we dit concept verder uitwerken, zich wat dit betreft een zeer goede buur toont.

Voor zowel de gemeenteraad als het college van B&W ligt daarbij schouder aan schouder de opgave om onze burgers te informeren over wat dat voor hun in de praktijk gaat betekenen. Namelijk dat bij de keuze om als regiegemeente verder te gaan:

  • er gewoon een gemeentehuis blijft in Meerssen;
  • we een eigen gemeenteraad blijven hebben en dus ook gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Bij dit alles wordt het college van B&W als dagelijks bestuur van de gemeente ondersteund door de medewerkers, ondanks de enorme werkdruk en spanningen die ze in de huidige situatie ervaren.

Het voornaamste doel van gemeentebestuur en medewerkers:
de dienstverlening voor u, onze inwoners, op een verantwoorde wijze instandhouden en waar mogelijk zelfs verbeteren.

Ik beloof u dat wij - de gemeenteraad, de wethouders, de ambtenaren en ik - daar ons uiterste best voor doen. Politiek, bestuur en medewerkers. Met elk hun eigen rol en verantwoordelijkheden. Schouder aan schouder. We doen het samen.

Daarbij wil ik ook u, 18.800 en 1 bijzondere mensen – ik vertel u dadelijk wie die ene is - niet vergeten te noemen. Samen maakt u onze gemeenschappen, onze dorpen. Elke gemeenschap, elk dorp, met zijn eigen identiteit en authenticiteit.

Beste mensen,
Meerssen is een fantastische woongemeente waar het verenigingsleven een belangrijke plaats inneemt. In ieder dorp zijn er verbindende activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur.

Zo vierden we afgelopen jaar onder andere 100 jaar Harmonie- en Drumband St Agnes uit Bunde, aan wie ik bij deze feestelijke gelegenheid een Koninklijke Erepenning mocht uitreiken. We vierden 125 jaar Harmonie St. Caecilia in Geulle.

Het afgelopen jaar heb ik 21 Gouden, 20 Diamanten en 5 Briljanten bruidsparen thuis bezocht, en onlangs heb ik nog 14 Gouden Bruidsparen persoonlijk in het gemeentehuis mogen ontvangen.

Verder verheugt het mij u te kunnen mededelen, dat onze oudste inwoonster - mevrouw Hendriks te Geulle sinds 2 oktober 102 jaar telt en dat onze jongste inwoner – Tomas - op 19 december is geboren. En de kleine Tomas, dames en heren, maakt 18.800 plús 1.

Dames en heren,
In een hechte samenleving gaat het erom er samen de schouders onder te zetten. In dat kader wil ik graag een compliment uitdelen aan onze ondernemers.

Denk bijvoorbeeld aan de bakker in Geulle, die met haar nieuwe initiatief - een lunchroom met huiskamergevoel – naast de reeds aanwezig localiteiten weer een extra stukje levendigheid in het dorp brengt. Denk ook aan de economische ontwikkelingen rondom het St. Agnesplein in Bunde, en aan de ondernemers in Meerssen, die van de nood een deugd wisten te maken. Want wie heeft bij een bezoek aan Meerssen-Centrum niet genoten van de sfeervolle verlichting op de gigantische buis door het dorp.

De aanleiding daarvoor is natuurlijk minder fijn. De klus aan de Watervalderbeek is nog lang niet klaar. Inwoners en ondernemers krijgen nog heel wat overlast te verstouwen. Het bouwteam en de gemeente doen in elk geval hun uiterste best om u – evenals afgelopen jaar - van het verloop op de hoogte te houden.

Maar mag ik ook iets aan u vragen?
We mogen niet vergeten dat onze ondernemers, groot en klein, een belangrijke economische en maatschappelijke rol vervullen. Steun daarom onze lokale ondernemers. Koop in eigen dorp en draag daardoor uw steentje bij voor behoud van de leefbaarheid in onze gemeente. Want lege winkels zorgen voor lege panden, en dat komt ons straatbeeld en dus onze leefbaarheid niet ten goede.

Ben ambassadeur. Vertel over onze mooie gemeente, onze mooie dorpen. Vertel over de vele monumenten en natuurgebieden, het schitterende Proosdijpark. Vertel over de prachtige Basiliek, die we ook in ons hart sluiten met  veiligheidshekken er omheen. Vertel over heerlijk wandelen langs de Maas in Geulle, in het Bunderbos, bij Vliek, in De Dellen en ga zo maar door. Vertel het voort, wees een trotse ambassadeur van onze mooie gemeente.

Maar zoals mijn opa al zei: "Sei 'n bisschen Stolz auf deine Heimat, aber nicht zuviel, denn dann wird's langweilig".

Lieve mensen,
Ik ga afsluiten, maar ik doe dat door dáár te eindigen, waar ik vorig jaar mee begon. Het huis van de familie van mijn dochter in Sri Lanka is klaar en de familie woont erin.

Voor alle opa's en oma's: waarschijnlijk heeft u het allermooiste kleinkind van de hele wereld - maar ik heb dat nu ook: op zondag 27 oktober 2019 werd namelijk mijn eerste kleinkind Lilou geboren.

Dames en heren,
In deze toespraak heb ik samen met u teruggekeken op een bewogen 2019. Een jaar dat voor velen van ons in het teken stond van geluk, dankbaarheid en nostalgie. Van 75 jaar Bevrijding, Toen en Nu.

Maar 2019 stond voor velen ook in het teken van afscheid en tegenslag. Aan al diegenen wil ik een woord van sterkte richten. Ik denk dan met name ook aan onze eigen wethouder Luc Volders. Luc: we denken aan jou en je gezin, en wensen je van harte beterschap.

Dames en heren, beste mensen,
Laten we hopen dat we elkaar in het nieuwe jaar weer volop mogen ontmoeten. Dat we er voor elkaar zijn, en waar nodig schouder aan schouder staan. Laten we samen een toast uitbrengen op het nieuwe jaar 2020, met een lied dat als geen ander past bij Toen en Nu. Gelukkig Nieuwjaar!

Muziek: 'We'll Meet Again' van Vera Lynn

Foto: Karel Curvers, Meer Vandaag