Gemeente Meerssen | Toekomst ontmoetingsplek Bunde

Nieuwsbericht Toekomst ontmoetingsplek Bunde

Gepubliceerd op: 09 juni 2021 15:10

Jeugdbeleid
Op dinsdag 8 juni 2021 was de jaarlijkse themabijeenkomst voor de gemeenteraad over het jeugdbeleid openbare ruimte. Deze bijeenkomst was tevens te volgen via de livestream op de gemeentelijke website en is terug te kijken. Het college heeft nu het voornemen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een ontmoetingsplek Bunde en wil hierover in gesprek met direct betrokken partijen. Zij ontvangen hier deze week nog een brief over.

Ontmoetingsplek Bunde

Tijdens de themabijeenkomst werd een presentatie gegeven waarin werd teruggekeken naar de ontwikkelingen van afgelopen jaar. Tevens werd vooruit gekeken naar de uitdagingen voor komend jaar. Bij de toekomst van ontmoetingsplek Bunde werd uitgebreid stil gestaan. Het college heeft hiervoor de locatie van het noordelijk deel van het Amicitasterrein in Meerssen West (direct grenzend aan de kern Bunde) op het oog. Op basis van de actuele situatie lijkt deze potentiele locatie het meest geschikt. Bovendien heeft de ervaring geleerd dat de wat verder afgelegen ontmoetingsplekken voor minder overlastklachten zorgen. De locatie van het Amicitasterrein voldoet hieraan.

Groepsgesprek

Verantwoordelijk wethouder Wim Kemp is op de hoogte van ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Hij vindt het belangrijk om inwoners, gebruikers van een terrein of anderzijds betrokken partners persoonlijk te spreken over dit onderwerp. Dit heeft hij met het college besproken en de gemeenteraad is geïnformeerd. Eind juni wordt daarom een groepsgesprek georganiseerd met (afgevaardigden van) direct omwonenden, de jongeren(groep) Bunde, gebruikers van het terrein Amicitas en het buurtnetwerk Bunde en Meerssen. Bij het overleg zijn ook medewerkers van de gemeente en professionals zoals straatcoaches aanwezig om te luisteren naar de ervaringen en mee te denken over het vervolg. Bovengenoemde betrokken partijen ontvangen deze week nog een uitnodiging.