Gemeente Meerssen | Tijdelijke aanpassingen mbt subsidies door Coronamaatregelen

Nieuwsbericht Tijdelijke aanpassingen mbt subsidies door Coronamaatregelen

Gepubliceerd op: 23 maart 2021 15:40

Het coronavirus houdt de wereld nog steeds in zijn greep. Om (vrijwilligers)organisaties en verenigingen te ondersteunen in deze financieel zware tijd besloot de gemeenteraad op 10 december 2020 dat de vrijwilligersorganisaties die eerder een basissubsidie (waardering- stimuleringssubsidie), activiteitensubsidie of evenementensubsidie toegekend kregen voor subsidiejaar 2020, deze mogen houden.

Op 18 maart 2021 heeft de Raad besloten om deze lijn ook door te trekken naar subsidiejaar 2021. Dat betekent dat vrijwilligersorganisatie die eerder een basissubsidie (waardering- stimuleringssubsidie), activiteitensubsidie (eerste helft 2021) of evenementensubsidie (eerste helft 2021) toegekend kregen voor 2021, deze mogen houden. De subsidies worden vóór 15 april uitgekeerd.

Aanpassingen activiteiten- en evenementensubsidie

Ten aanzien van de Activiteitensubsidies voor de tweede helft van 2021 en de evenementensubsidies voor evenementen in de tweede helft van 2021 zijn uitzonderingen en tijdelijke aangepaste regels van toepassing.

Aangepaste regels mb.t. activiteitensubsidies:

  • We kunnen op dit moment nog niet inschatten óf en welke coronamaatregelen er in de tweede helft van het jaar 2021 gelden en of activiteiten of evenementen in de tweede helft 2021 wel/niet door kunnen gaan. Ook kunnen we niet inschatten of er bij versoepeling van de maatregelen een behoefte ontstaat om in het najaar alsnog activiteiten of evenementen te organiseren. Om deze redenen wordt de aanvraagtermijn voor het aanvragen van een activiteitensubsidie in de tweede helft van 2021 (1 juli t/m 31 december) eenmalig verlengd naar 1 juli 2021.
  • Wanneer de gesubsidieerde activiteiten in de tweede helft van 2021 niet kunnen plaatsvinden ten gevolge van Coronamaatregelen moet de subsidieontvanger dit actief melden bij de gemeente. De gemeente zal hier ook zelf controles op uitvoeren. Het kan dus voorkomen dat de toegekende subsidie dan (deels) moet worden terugbetaald. Alleen eventuele voorbereidingskosten worden dan gesubsidieerd.

Aangepaste regels t.a.v. evenementensubsidies:

  • Wanneer het gesubsidieerde evenement (dat gepland stond in de tweede helft van 2021) niet door kan gaan door de Coronamaatregelen moet de subsidieontvanger dit actief melden bij de gemeente. De gemeente zal hier ook zelf controles op uitvoeren. Het kan dus voorkomen dat de toegekende subsidie dan (deels) moet worden terugbetaald. Alleen eventuele voorbereidingskosten worden gesubsidieerd.

Let op: Voor activiteiten en evenementen dient er in veel situaties ook een vergunningstraject doorlopen te worden. In de afhandeling van de subsidieaanvragen zal er tevens een afweging gemaakt worden of er bijvoorbeeld voldoende politiecapaciteit beschikbaar is alsmede andere hulpdiensten beschikbaar zijn. Het betekent dus niet automatisch dat de activiteit of het evenement ook daadwerkelijk plaats kan vinden als dit een belemmering oplevert.

Lees ook: Aanvullende compensatieregeling Covid-19 & subsidies 2021