Nieuwsbericht Themamiddag 'Samenwerken in de keten'

Publicatiedatum: 16 juni 2016 11.45 uur

Op dinsdag 14 juni 2016 organiseerde het Sociaal Team van de gemeente Meerssen een themamiddag rondom 'Samenwerken in de keten' in Zalencentrum de Auw Kerk in Bunde. Diverse instanties en professionals in de zorg namen aan deze dag deel, zoals Algemeen Maatschappelijk Werk, Veiligheidshuis, GGD GGZ, politie, jongerencoach, straatcoach, MEE, Mantelzorg, Veilig Thuis, Wonen Meerssen en wijkverpleegkundige.

Themamiddag samenwerken in de keten

Wethouder Berry van Rijswijk heet de deelnemers welkom

Wmo - samenwerking in de keten

Bij de uitvoering van hun werk hebben deze professionals elkaar nodig. Of het nu op de werkvloer is of bij het bedenken van beleid en kaders. Doel van deze middag was om op een interactieve manier met elkaar over samenwerken te praten, maar ook om concreet te kijken hoe men elkaar bij die samenwerking nog beter kan vinden.

Themamiddag samenwerking in de keten

Foto's: Karel Curvers, Meer Vandaag

Naar het fotoboek