Gemeente Meerssen | Themabijeenkomst Waterramp

Nieuwsbericht Themabijeenkomst Waterramp

Gepubliceerd op: 24 september 2021 14:10

Op donderdag 23 september jl. heeft een themabijeenkomst plaatsgevonden voor de gemeenteraad over de waterramp in juli 2021. Tijdens deze bijeenkomst is teruggeblikt op de ramp. Het college heeft een overzicht gegeven van het verloop van de ramp, hoe de crisisorganisatie was ingericht en welke beslissingen de crisisorganisatie heeft genomen. Ook is ingegaan op de nafase van de ramp waarin we ons momenteel bevinden, en welke zaken hierbij in algemene zin aan de orde zijn en de specifieke behoeften van gedupeerden. Bovendien is het vraagstuk van het verbeteren van het watersysteem aan bod gekomen. Vervolgens werden vragen beantwoord die vanuit de gemeenteraad werden gesteld.

Wateroverlast

De eigenheid van een ramp is dat zaken goed verlopen maar zeker ook dat zaken niet goed verlopen. De themabijeenkomst was geen evaluatie. De evaluatie van de Veiligheidsregio verschijnt namelijk eind dit jaar. Er zal ook een aanvullende gemeentelijke evaluatie worden gehouden, waarin ook de nafase wordt meegenomen. De themabijeenkomst is onderdeel van een intensieve dialoog die nog geruime tijd zal duren tussen college, gemeenteraad en samenleving over de ramp, haar effecten, leerpunten en consequenties voor toekomstig beleid.

U kunt de themabijeenkomst hier terugkijken. Ook de presentatie is hier te vinden (bij 'agenda')