Gemeente Meerssen | Themabijeenkomst voor de gemeenteraad over de Omgevingswet

Nieuwsbericht Themabijeenkomst voor de gemeenteraad over de Omgevingswet

Gepubliceerd op: 25 juni 2021 10:20

Raad
Op woensdag 30 juni is er een themabijeenkomst voor de gemeenteraad over de invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022. Aanvang 19.00 uur. U kunt de themabijeenkomst volgen via de livestream op deze website.  
Tijdens de themabijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Stand van zaken implementatie Omgevingswet
  • Aanpak Participatie & inspraak
  • Lijsten adviesrecht en participatieplicht bij afwijking Omgevingsplan
  • Aanpak Omgevingsplan en verordening Fysieke Leefomgeving
  • Aanpak Omgevingsvisie

Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling (bouwen, milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening) eenvoudiger maken en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Procedures worden sneller en beter. Er komt één centraal digitaal loket waar u terecht kunt voor informatie over regels en alle omgevingsvergunningsaanvragen. Binnen de nieuwe wet is ook meer aandacht voor participatie. De omgeving en belanghebbenden worden in een vroeg stadium betrokken bij ruimtelijke plannen.