Gemeente Meerssen | Dinsdag 18 april: themabijeenkomst over het Groenbeleidsplan en Beheernotitie Groen

Nieuwsbericht Dinsdag 18 april: themabijeenkomst over het Groenbeleidsplan en Beheernotitie Groen

Gepubliceerd op: 11 april 2023 13:45

Raad
Op dinsdag 18 april is er een themabijeenkomst voor de gemeenteraad over het Groenbeleidsplan en de Beheernotitie groen. Aanvang 19.00 uur. Je kunt de themabijeenkomst volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Achtergrond  

In september 2022 is de gemeente samen met bureau VERBEEK gestart met het opstellen van een nieuw Groenbeleidsplan. Het plan legt de basis voor de (uitwerking van) toekomstige ontwikkelingen, projecten, initiatieven en keuzes op het gebied van groen in onze gemeente. Ook worden actuele thema's, zoals klimaatadaptatie en biodiversiteit in het plan opgenomen.

In november 2022 organiseerden we een themabijeenkomst om de raad te informeren over het te doorlopen proces om te komen tot een beleidsplan. Daarnaast zijn ook ophaalsessies met stakeholders en bewoners georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten konden de ideeën, wensen en suggesties kenbaar gemaakt worden. Daarmee zijn we aan de slag gegaan. In maart 2023 is het conceptplan gepresenteerd aan de stakeholders, bewoners en overige geïnteresseerden. Nu zijn we op het punt aangekomen dat we onze gemeenteraad verder gaan informeren. Hiervoor organiseren we weer een themabijeenkomst.

Naast het Groenbeleidsplan hebben we ook een beheernotitie groen opgesteld. Hierin wordt de ambitie bepaald voor het groenbeheer, dit naar aanleiding van het nieuwe groenbeleidsplan. Door middel van beelden en daaraan gekoppelde frequenties worden de benodigde beheerbudgetten inzichtelijk gemaakt.

Beide onderwerpen worden tijdens deze themabijeenkomst aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Programma

Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

  • Welkomstwoord door wethouder Vanessa de Rond (vervangt wethouder Molling ivm vakantie).
  • Presentatie door Romy Zwiers (bureau VERBEEK) over het groenbeleidsplan
  • Gelegenheid tot het stellen van vragen
  • Korte pauze
  • Presentatie door Alfred Mutsaers (bureau VERBEEK) over de beheernotitie groen
  • Gelegenheid tot het stellen van vragen