Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Themabijeenkomst gemeenteraad op donderdag 15 november

Gepubliceerd op: 25 oktober 2018 09:00

Op donderdag 15 november 2018 vindt een openbare themabijeenkomst plaats voor de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 Meerssen. Belangstellenden zijn van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen op de publieke tribune.

Wat staat er op de agenda

1 -  Presentatie WISE (doel: sluiten Tihange)

Portefeuille: wethouder Paul Sanders

Op 25 oktober 2017 hebben alle raadsfracties een motie ingediend om € 2.500, - ter beschikking te stellen aan WISE voor het aanstellen van een professionele campaigner. WISE is een  organisatie, die actie voert voor sluiting van de kerncentrale in Tihange. De motie werd unaniem door de raad aangenomen. Tijdens de themabijeenkomst geeft de campaigner een presentatie aan de raad over zijn rol, taken, activiteiten en stand van zaken.

2 -  Presentatie Vrijwilligersbeleid

Portefeuille: wethouder Jan Gulikers

De portefeuillehouder Vrijwilligersbeleid vindt het belangrijk om de uitgangspunten en kaders van de Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk Meerssen 2018-2022 met de gemeenteraad te bespreken, omdat deze notitie in de vorige raadsperiode niet door de gemeenteraad, maar door het college van B&W werd vastgesteld. De reacties tijdens de themabijeenkomst worden gebruikt als input voor een geactualiseerd beleidsplan, dat in 2019 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Informatie  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail info@meerssen.nl