Gemeente Meerssen | Themabijeenkomst gemeenteraad nafase wateroverlast

Nieuwsbericht Themabijeenkomst gemeenteraad nafase wateroverlast

Gepubliceerd op: 19 januari 2022 10:30

Raad
Op woensdag 19 januari 2022 vindt een themabijeenkomst voor de gemeenteraad plaats over de nafase van de wateroverlast. Aanvang 19.00 uur. U kunt de bijeenkomst volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Programma

  • Welkomstwoord door de burgemeester
  • Initiatieven die zijn opgezet 
  • Evaluatie verschillende partijen
  • Ontwikkelingen op sociaal vlak: hierbij wordt ook aandacht besteed aan het informatiebulletin, de webinars, de informatiemarkt, afvalophalingen, kerstmaaltijden en bewonersbijeenkomsten.
  • Financiële paragrafen: giften Nationaal Rampenfonds, lokale fondsen voor schrijnende gevallen, omzetderving voor ondernemers en de hulp die de gemeente biedt aan burgers bij de afhandeling van schadekwesties.
  • Watersystemen van de gemeente: wat al gerealiseerd is door de gemeente om herhaling te voorkomen, de samenwerking met Rijkswaterstaat en Waterschap en de verschillende landelijke en regionale initiatieven.
  • Vragenronde