Gemeente Meerssen | Themabijeenkomst Actualisatie Masterplan Centrum Meerssen op woensdag 11 januari 2023

Nieuwsbericht Themabijeenkomst Actualisatie Masterplan Centrum Meerssen op woensdag 11 januari 2023

Gepubliceerd op: 20 december 2022 16:55

Voor de uitvoering van het Centrumplan Kern Meerssen werd in 1997 een Masterplan vastgesteld. Inmiddels hebben we te maken met ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en gewijzigde consumptiepatronen. Daarom is een actualisatie van het Masterplan nodig. Dit plan zal tevens de integrale visie bieden voor de toekomstige ontwikkelingen binnen het centrumgebied van Meerssen, waaronder de herinrichting van de Markt en de herontwikkeling van de locatie De Gansbeek-Beukeböschke.

Het gemeentebestuur heeft voor de actualisatie van het masterplan opdracht gegeven aan bureau Mecanoo uit Delft, onder de creatieve leiding van toparchitecte Francine Houben. Op woensdag 7 december 2022 heeft in De Stip een meedenkbijeenkomst plaatsgevonden, waarbij mensen uit de verschillende doelgroepen aan de hand van drie scenario's (denkrichtingen) over de toekomst van het centrumgebied hebben meegedacht. De ideeën die tijdens deze meedenkbijeenkomst naar voren zijn gekomen, vormen samen met de suggesties uit andere meedenktrajecten input voor de uitwerking van een voorkeursscenario.

Hoe verder

Themabijeenkomsten gemeenteraad

Het voorkeursscenario wordt op woensdag 11 januari 2023 tijdens een openbare themabijeenkomst met de gemeenteraad besproken. Op basis van de bevindingen gaat bureau Mecanoo aan de slag met het opstellen van een concept-masterplan. Dit zal op dinsdag 14 februari tijdens een openbare themabijeenkomst met de gemeenteraad wordt besproken. Francine Houben zal bij beide themabijeenkomsten aanwezig zijn.

De themabijeenkomst van woensdag 11 januari begint om 19.00 uur. U kunt de bijeenkomst volgen via de livestream op deze website. 

Internetconsultatie en presentatie Erfgoedhuis

Na de openbare themabijeenkomst van dinsdag 14 februari kunnen inwoners en ondernemers via de gemeentelijke website op het concept-masterplan reageren. Gelijktijdig aan de consultatieronde via internet zal een presentatie van het Masterplan in het Erfgoedhuis te bezichtigen zijn. Op die manier kunnen ook mensen zonder internet het concept-Masterplan bekijken en hierop (schriftelijk) reageren. Daarnaast is de mogelijkheid voor stakeholders om nog aanvullende gesprekken te voeren en input te geven. Na de laatste aanpassingen wordt het uiteindelijke Masterplan op donderdag 13 april 2023 tijdens een besluitvormende vergadering aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Uitvoering plannen

Nadat het geactualiseerde Masterplan is vastgesteld door de gemeenteraad zullen de plannen voor de herinrichting van de Markt en de herontwikkeling van de locatie De Gansbeek-Beukeböschke verder worden uitgewerkt. Uiteraard zullen hier de omwonenden en andere stakeholders bij worden betrokken. Verwacht wordt dat in 2024 de nieuwe inrichting van de Markt kan worden gerealiseerd en met de bouw van de woningen bij De Gansbeek-Beukeböschke kan worden gestart. In de voormalige basisschool worden tijdelijk vluchtelingen uit Oekraïne gehuisvest. Zodra het gebouw vrijkomt, zal dit worden gesloopt.