Gemeente Meerssen | Themabijeenkomst 4 oktober Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan

Nieuwsbericht Themabijeenkomst 4 oktober Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan

Gepubliceerd op: 02 oktober 2023 13:55

Gemeente Meerssen werkt dit jaar aan een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). Dit mobiliteitsplan beschrijft hoe de gemeente in de komende zes jaar (2024-2030) wil omgaan met mobiliteit om ervoor te zorgen dat de gemeente veilig, bereikbaar en leefbaar blijft. Het huidige GVVP 'Meerssen op weg naar 2020' sluit niet meer aan bij de ontwikkelingen, wensen en behoeften. De gemeente heeft adviesbureau Royal HaskoningDHV gevraagd een nieuw GVVP op te stellen. Het opstellen van het nieuwe GVVP gebeurt in samenwerking met inwoners en andere belanghebbenden.

De afgelopen periode is het concept Gemeentelijk Verkeers en VervoerPlan Meerssen 2024-2029 opgesteld. Graag informeren we u als raad over het doorlopen proces en nodigen wij u uit om mee te denken over de inhoud middels de presentatie van het concept GVVP.

Themabijeenkomst 4 oktober a.s.

De themabijeenkomst  vindt plaats op woensdag 4 oktober a.s. van 19.00 t/m 21.00 uur in het gemeentehuis van Meerssen aan de Markt 50. Je kunt de bijeenkomst ook volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Het programma ziet er als volgt uit:

  1.  Opening
  2.  Korte toelichting proces beleidskader GVVP
  3.  Presentatie hoofdlijnen van het beleidskader GVVP
  4.  Ruimte voor vragen en discussie
  5.  Afsluiting

Participatiemomenten

In juni 2023 heeft een digitale consultatie plaatsgevonden onder alle inwoners van Meerssen. Op 4 september 2023 heeft een bijeenkomst van de klankbordgroep plaatsgevonden met diverse belanghebbenden zoals de brandweer, Arriva, buurtnetwerken, GOM (Gehandicapten Overleg Meerssen) en ondernemersverenigingen. Verder is er voor eind september a.s. nog een volgende bijeenkomst met de klankbordgroep en de diverse belanghebbenden gepland.

Definitieve GVVP – besluitvorming begin 2024

De inbreng van 4 oktober a.s. willen we meenemen in het definitieve GVVP zodat we deze begin 2024 kunnen vaststellen en ter besluitvorming aan uw raad kunnen aanbieden. Voorafgaand aan de raadsvergadering zal het GVVP besproken worden in de raadsadviesvergadering.