Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Terugkoppelbijeenkomst Speaking Minds

Gepubliceerd op: 16 mei 2019 13:45

Speaking minds
In december 2018 organiseerde gemeente Meerssen het project Speaking Minds voor leerlingen van Stella Maris College. Hiermee kregen 16 jongeren een stem in het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid. In de Speaking Minds Methode ontvingen de jongeren informatie over omgaan met geld, het voorkomen van schulden en armoede en het risico op sociale uitsluiting. Ze gingen in gesprek met beleidsmakers en organisaties die betrokken zijn bij dit thema. En ze leerden vaardigheden als onderzoek doen en presenteren. Ook leerden ze hoe gemeentelijk beleid tot stand komt, op welke wijze zij hun stem kunnen laten horen en wat hen dit oplevert.

Het Speaking Minds project in Meerssen werd op 30 januari afgesloten met een slotpresentatie, waarin de jongeren hun adviezen presenteerden. Afgelopen maandag hoorden de jongeren wat de gemeente tot nu met hun adviezen heeft gedaan.

Adviezen

De jongeren hebben de gemeente geadviseerd mee te gaan met de tijd door het gebruik van social media en het verbeteren van de website. Ook vinden zij het belangrijk dat er goede voorlichting komt op de basisscholen en op de middelbare school: door professionele organisaties, door ervaringsdeskundigen, maar ook door de jongeren zelf. Om jongeren actief bezig te laten zijn met het thema adviseerden ze om een spel en online game te ontwikkelen. Tot slot willen de jongeren meer inspraak, bijvoorbeeld door hun te betrekken bij het jaarlijkse Ronde Tafel Gesprek Armoede.

Terugkoppeling

Op maandag 13 mei werden de jongeren weer verwelkomd in het gemeentehuis. De jongeren kregen te horen wat de gemeente tot nu met hun adviezen gedaan heeft en verder nog wil gaan doen. Een aantal zaken zijn actief opgepakt, zoals het verbeteren van de website. Er zal een vervolgafspraak gepland worden om een Instagram account rondom armoede te maken.
Ook is er contact geweest met de jongeren van het Juupu-project. Ook Juupu wil meer bewustwording creëren op Stella Maris College, door bijvoorbeeld voorlichting en gastlessen. Hierin zullen de jongeren een samenwerking zoeken.

Speaking minds

De jongeren zullen binnenkort een educatieve escaperoom en het stadsspel ´NoCredit, GameOver!®´ testen, om te kijken of dit aansluit bij hun adviezen en verwachtingen. Ook biedt de gemeente de jongeren de mogelijkheid om een kaartspel rondom het thema armoede te ontwerpen. Dit spel kan weer ingezet worden bij voorlichtingsbijeenkomsten op de basisscholen.
De jongeren zullen vanaf nu uitgenodigd worden voor bijeenkomsten rondom het thema armoede, maar mogelijk ook voor andere bijeenkomsten. Er wordt nog verder overlegd over het oprichten van een jongerenraad.

Gemeente Meerssen is blij met de adviezen van de jongeren en neemt deze dan ook van harte!