Gemeente Meerssen | Terugblik op inloopbijeenkomst opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen

Nieuwsbericht Terugblik op inloopbijeenkomst opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen

Gepubliceerd op: 22 april 2022 14:40

Oekraine
Onlangs maakte de gemeente bekend dat het voormalige schoolgebouw van basisschool de Gansbeek wordt ingericht als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Afgelopen woensdag 20 april organiseerden we een inloopbijeenkomsten voor omwonenden en andere belangstellenden waar men vragen kon stellen, zorgen kon delen en eventuele ideeën en opmerkingen op tafel kon leggen.

Omstreeks 18.45 uur druppelde de eerste buurtbewoners binnen. In totaal kwamen acht mensen uit de buurt en andere belangstellenden binnenlopen. Onder het genot van een kopje koffie of thee gaf burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz samen met de gemeentelijke coördinatoren van de opvang van Oekraïense vluchtelingen toelichting op het plan. Er werden allerlei vragen gesteld. Ook werden bezorgdheid geuit over het welzijn van de vluchtelingen en werd gevraagd of ze begeleiding krijgen in alles wat ze hebben meegemaakt tijdens hun vlucht uit het door oorlog getroffen Oekraïne. De burgemeester gaf aan dat de vluchtelingen begeleiding krijgen vanuit welzijnsinstelling Trajekt, en indien nodig andere hulpverleningsinstanties.

Ook werd er gevraagd wat er gebeurt met de planontwikkeling voor het gebied van de Gansbeekschool. De burgemeester vertelde dat deze gewoon doorloopt en op enig moment bekend wordt wat de plannen zijn voor deze locatie. De opvang van de Oekraïense vluchtelingen zal minimaal voor een half jaar zijn en maximaal naar verwachting voor twee jaar. In de hoop dat zodra we gaan starten met de plannen voor deze locatie dat deze mensen dan veilig naar huis kunnen of elders onderdak vinden. De gemeente blijft ook op zoek naar meer opvanglocaties.

Tot slot kwamen diverse waardevolle tips over het parkeren voor medewerkers van het aannemersbedrijf dat de locatie 'verbouwt' en over het achterstallige groenonderhoud rond de locatie.

Wij danken jullie allemaal hartelijk voor jullie opmerkingen, tips en uitingen van medemenselijkheid!

Hoe nu verder?

De gemeente vindt uiteraard ook het welbevinden van de huidige bewoners belangrijk. Er is ook gekeken naar een gecombineerd gebruik van vluchtelingen en de huidige bewoners. Dat was helaas niet haalbaar. Ad Hoc leegstandbeheer heeft het gemeentebestuur verzekerd dat de huidige bewoners elders in de omgeving onderdak krijgen. De huidige bewoners zullen het gebouw uiterlijk 10 mei verlaten. Vervolgens start de aannemer met de werkzaamheden die nodig zijn om het gebouw geschikt te maken voor de vluchtelingentijdelijke bewoners. We hopen dat het gebouw dan binnen enkele weken klaar is voor opvang.

Vragen?

Heeft u vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen? Kijk voor meer informatie op www.meerssen.nl/oekraine. Of stuur een mail aan: oekraine@meerssen.nl. Liever bellen? Dat kan ook! Bel dan tijdens kantooruren naar ons gemeentelijke Klant Contact centrum (KCC), tel. 14 043. Wil u een handje helpen bij het inrichting van de opvanglocatie? Geef dit dan door via oekraine@meerssen.nl.