Gemeente Meerssen | Terugblik op herdenking 75 jaar Bevrijding Gemeente Meerssen

Nieuwsbericht Terugblik op herdenking 75 jaar Bevrijding Gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 23 oktober 2019 13:40

terugblik 75 jaar
In september van dit jaar vonden er in onze gemeente diverse activiteiten plaats in het kader van de herdenking van het feit dat 75 jaar geleden Rothem, Meerssen, Ulestraten, Bunde en Geulle werden bevrijd door de geallieerde troepen. Daarmee kwam toen een einde aan de bezetting door het Duitse leger en dát feit werd dus onlangs op bijzondere wijze herdacht.

In het zicht van de vrijheid

We begonnen op vrijdag 13 september met de uitvoering in de open lucht van het muzikaal drama 'In het zicht van de vrijheid' op de binnenplaats van Huize Vliek te Ulestraten. Alle 350 entreekaarten waren verkocht en de aanwezigen waren getuige van een indrukwekkende voorstelling, waarin de laatste levensuren van twee Zuid-Limburgse verzetsmensen werd verbeeld, met prachtige zang van o.a. Pascal Pitti en Susan Seegers.

Voor de liefhebbers was er voorafgaand aan dit concert een wandeling vanaf Huize Vliek, dit onder leiding van  Pierre de Rooij en Fred Erkenbosch, naar de Wijngaardsberg waar de twee verzetsmensen in september 1944 gearresteerd werden.

Expositie in Erfgoedhuis

Op zaterdag 14 september werd de expositie 'Oorlog en bevrijding' in Erfgoedhuis Meerssen geopend, met o.a. info en foto's over de oorlogs- en bevrijdingsperiode in de gemeente Meerssen, diverse attributen uit die tijd en prachtige schilderijen van de Syrische vluchteling en beeldend kunstenaar Achmed Kleige. Tevens werd tijdens deze expositie-opening de documentaire gepresenteerd die de lokale omroep MeerVandaag over de oorlog en bevrijding in de gemeente Meerssen had gemaakt.

Liberty tour

Vervolgens was er op zondag 15 september de Liberty Tour: een karavaan van ca. 60 militaire voertuigen uit de tijd van de bevrijding trok door de kernen Rothem, Meerssen, Ulestraten, Bunde en Geulle, waarbij in elke kern even halt werd gehouden om enkele meegevoerde artiesten te laten optreden met liedjes uit de bevrijdingsperiode in 1944/'45. Ook was een groep van 10 Amerikaanse en Engelse oorlogsveteranen daarbij aanwezig en met name hun deelname maakte veel indruk op het publiek.

Herdenkingsdienst

Op diezelfde dag was er 's ochtends bij het H. Hartbeeld aan de Hulserstraat in Geulle een sfeervolle herdenkingsdienst met medewerking van Scouting Geulle, Harmonie St.-Caecilia, Fanfare St.-Martinus en het Gäöls Mannenkoor.  Tevens was er in het centrum van Meerssen 'Dansen op de markt' met muziek van een heuse Big Band, aangeboden door de Ondernemersvereniging Sfeervol Meerssen. Daarnaast werd 's middags in de voormalige Joodse synagoge te Meerssen de expositie van het werk de Joods-Poolse beeldend kunstenaar Isaac Celnikier geopend.

Op maandag 16 september was er een boekpresentatie in Ulestraten. Pierre de Rooij vertelde in Gemeenschapshuis D'n Huppel te Ulestraten over de oorlogsjaren en bevrijding in Ulestraten en presenteerde tot slot zijn boek. Met een overvolle zaal, een zeer geïnteresseerd publiek en de volledige verkoop van de eerste editie was deze boekpresentatie bijzonder succesvol.

Daags erna, op dinsdag 17 september, was er een indrukwekkende herdenkingsceremonie bij het bevrijdingsmonument in Ulestraten, georganiseerd door het Buurtnetwerk Ulestraten, ook hier weer veel belangstelling van inwoners. Fanfare Concordia zorgde voor de muzikale opluistering en daarnaast werkten Scoutinggroep Ulestraten en basisschool De Triangel hieraan mee.

terugblik 75 jaar 2
Belangstelling

Historicus en deskundige dr. Paul Bronzwaer uit Maastricht gaf op donderdag 19 en dinsdag 24 september een lezing over de bevrijding van de vijf kernen van de huidige gemeente Meerssen, eerst in gemeenschapshuis De Aw kerk te Bunde, daarna in het KCC/Gemeentehuis te Meerssen. Ook hierbij was er voldoende belangstelling.

De op vrijdag 20 september geplande oranje en rood-wit-blauw versierde fietsen- en karrentocht die vanaf het Past. Geelenplein in Rothem naar het Kerkplein in Meerssen-West zou gaan was jammer genoeg geen succes. Slechts 15 kinderen hadden zich ingeschreven en dat was te weinig om de tocht te laten doorgaan. We hadden gehoopt dat we een oude traditie nieuw leven konden inblazen, maar blijkbaar is de jeugd (en de ouders!) niet meer te porren voor een dergelijke activiteit.

Het Bevrijdingsconcert

Op zaterdag 21 september vond op de binnenplaats van het  gemeentehuis het bevrijdingsconcert plaats. Het Meerssens Mannenkoor, solozangeres Lucette van den Berg en Fanfare Concordia uit Ulestraten werkten hier aan mee en gaven een prima uitvoering.

Bijzonder moment tijdens dit concert was de overhandiging van een originele Amerikaanse vlag die de bevrijders in 1944 in Meerssen achterlieten. Dhr. Hub. Dolmans droeg deze vlag, die zijn persoonlijk bezit was, over aan burgemeester Clermonts. Een ander bijzonder moment was de uitreiking van de Marsna Erepenning aan dhr. Michel Mommers als postume erkenning voor zijn inmiddels overleden ouders die gedurende de Duitse bezetting een Joods echtpaar bij zich lieten onderduiken en dat 19 maanden lang - een uitermate moedige daad!

Na afloop van het bevrijdingsconcert was er een indrukwekkende fakkeltocht door het centrum van Meerssen, waarbij 75 brandende toortsen door de straten van Meerssen werden gedragen. Het concert liep qua tijd behoorlijk uit, waarvoor alsnog onze excuses richting publiek, maar van diverse aanwezigen kregen we wel positieve reactie over het concert en fakkeltocht.

In Rothem

Op dinsdag 24 september was er een herdenkingsceremonie bij het kruisbeeld bij Kruisdonk (Rothem), waarbij 12 oorlogsslachtoffers uit Rothem werden herdacht. Maastrichts militaire veteranen hebben dit kruisbeeld geadopteerd en zorgden voor een intieme en respectvolle herdenking.

Op zaterdag 28 september vierde Harmonie St. Agnes uit Bunde haar 100-jarig bestaan met een prachtig jubileumconcert in de loods van Dolmans Groenbedrijf, waarbij een deel van het concert in het teken stond van de bevrijding. Met prachtige liederen, gezongen door Martin Hurkens, Pascal Pitti en Daphne Ramaekers werd ook hier de bevrijding op bijzonder wijze herdacht.

Ter afsluiting

Op zondag 29 september werden de herdenkingsactiviteiten afgesloten met een tweetal concerten, die gelijktijdig plaatsvonden: één in Zorgcentrum Beukeloord te Meerssen en het andere in Zorgcentrum Avé Maria te Geulle. We wilden het herdenkingsprogramma afsluiten met en bij de mensen die de tweede wereldoorlog en bevrijding nog zelf (als kind) hebben meegemaakt – en dat werd door de aanwezigen ouderen zeer gewaardeerd. In Beukeloord zorgden Vocalgroup Song of Joy uit Rothem en de Big Band van het Gymnasium in Düren (D) voor de muzikale opluistering, in 'Avé Maria' was dat het koor 'Get Real' uit Bunde en de Big Band 'Jazzotic' uit Aken (D).

Gedurende de periode van herdenkingsactiviteiten in september was er nog meer hierover gaande in onze gemeente. Winkeliers hadden hun etalages versierd en ingericht in de sfeer van de bevrijding, de openbare bibliotheek had een prachtige stand over het thema 'Oorlog, bevrijding en vrede' ingericht en de groepen 8 van de basisscholen in onze gemeente gingen op excursie naar het Amerikaans Oorlogskerkhof in Margraten. Verder stond er langs elke toegangsweg tot onze gemeente een banner met foto's van de bevrijding.  Ook waren nog lezingen over de holocaust in de voormalige synagoge.

terugblik 75 jaar 3
Tot slot

Kortom: met een uitgebreid en gevarieerd programma hebben we het feit dat de kernen van de huidige gemeente Meerssen 75 jaar geleden bevrijd werden op passende en sfeervolle wijze herdacht.

Met dank aan de leden van de werkgroep, die al deze activiteiten coördineerde en voorbereid heeft. In deze werkgroep hadden vertegenwoordigers van diverse verenigingen, organisaties en instellingen binnen onze gemeente zitting. Mede door hun inzet, alsook door de enthousiaste medewerking van diverse verenigingen en organisaties mogen we terugkijken op indrukwekkende en druk bezochte activiteiten in de diverse kernen.

Het gemeentebestuur wil iedereen die op welke wijze dan ook meegewerkt heeft aan de herdenkingsactiviteiten heel hartelijk danken en complimenteren met hun bijdrage. Merci!