Nieuwsbericht Tennet klussen bij hoogspanningsmasten Kruisdonk

Publicatiedatum: 30 mei 2016 14.55 uur

In opdracht van netbeheerder TenneT verstevigt firma Smet de komende zomer de fundering van drie hoogspanningsmasten rondom knooppunt Kruisdonk (zie afbeelding). 

Hoogspanningsmasten

Holle ruimtes

Gedurende de uitvoering van A2 Maastricht is door uitgebreide grondonderzoeken aangetoond dat de kalkstenen ondergrond rondom knooppunt Kruisdonk holle ruimtes - oftewel karsten - bevat. Onder invloed van regen en/of grondwater kunnen karsten verzwakken. Om de stabiliteit van de hoogspanningsmasten rondom knooppunt Kruisdonk te waarborgen verstevigt firma Smet de funderingen (poten) met ondergrondse grout kolommen. Rondom de fundering van elke hoogspanningsmast worden eventuele holle ruimtes opgevuld.

Van Nieuwe Limmelderweg tot en met IJzerenkuilenweg

Firma Smet gaat aan de slag bij drie hoogspanningsmasten: de mast bij de afslag naar de Nieuwe Limmelderweg is als eerste aan de beurt. Vervolgens gaan de werkzaamheden verder bij de mast ter hoogte van de Ambyerweg. De werkzaamheden eindigen eind september bij de mast aan de IJzerenkuilenweg.

Boren en injecteren

Met een boormachine boort firma Smet gaten tot op een diepte van zo'n twintig à dertig meter. Met behulp van de boormachine worden de gaten vervolgens van onderaf geïnjecteerd met cement. Tot slot worden de karsten onder en rondom de fundering van de
hoogspanningsmasten opgevuld met cement. Per hoogspanningsmast is firma Smet zo'n vier weken aan het werk. Met een machine boort firma Smet gaten tot op zo'n twintig à dertig meter diepte.

Aan- en afvoer

Materieel en cement worden aangevoerd via de openbare weg. Tijdens de werkzaamheden aan de hoogspanningsmast bij de IJzerenkuilenweg moeten (brom)fietsers rekening houden met hinder door werkverkeer.

Meer informatie