Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Technische bijeenkomst over rapport Berenschot

Gepubliceerd op: 11 september 2019 12:05

hamer
Op dinsdag 17 september 2019 vindt er een technische bijeenkomst voor de raads- en burgerleden plaats over het rapport van Berenschot 'Een nieuw perspectief; resultaten verdiepingsonderzoek regieorganisatie Meerssen met Maastricht'. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Agenda

Op de agenda van de technische bijeenkomst dinsdag 17 september 2019 staat

  • Opening en vaststelling agenda
  • Rapport "Een nieuw perspectief; resultaten verdiepingsonderzoek regieorganisatie Meerssen met Maastricht"
  • Toelichting op het proces door de voorzitter van de Stuurgroep, dhr. Pohle
  • Gelegenheid tot stellen van technische vragen aan Berenschot, dhr. Van der Werff
  • Toelichting op enkele financiële aspecten door fractievoorzitter BRUG-M, dhr. Van der Bijl

Informatie

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl