Gemeente Meerssen | Te weinig geld voor een sportclub of creatieve les? Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Nieuwsbericht Te weinig geld voor een sportclub of creatieve les? Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Gepubliceerd op: 15 oktober 2020 12:10

Jeugdfonds sport en cultuur
Wil uw kind graag op voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen, maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het fonds is er ook voor zzp'ers met te weinig opdrachten of als u als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt. Het fonds betaalt voor kinderen en jongeren tussen de 0 - 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Wilt u gebruik maken van deze vergoedingen?

De aanvraag voor een bijdrage kan alleen gedaan worden door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld iemand van Stichting Leergeld, Trajekt Algemeen Maatschappelijk werk, een schuldhulpverlener, het Sociaal Team van de gemeente of Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Lees meer op https://jeugdfondssportencultuur.nl/