Nieuwsbericht SV Groot Meerssen verbindt zich aan Make-A-Wish tijdens LK Turnen

Publicatiedatum: 03 maart 2016 12.50 uur

LK turnen
Op 2 en 3 april 2016 vindt het Limburgs Kampioenschap Turnen plaats. Dit wordt dit jaar georganiseerd door Sportvereniging Groot Meerssen in sporthal Marsana in Meerssen. Het organiseren van het LK is een mooie uitdaging voor de club én een kans om zich als vereniging te profileren. Mede daarom heeft Groot Meerssen ervoor gekozen een verbintenis aan te gaan met Make-A-Wish Nederland. De vereniging staat voor een gezonde leefstijl, maar heeft tevens oog voor kinderen die vanwege ziekte niet kunnen sporten. Tijdens het LK wordt geld ingezameld voor dit goede doel. De stichting Make-A-Wish vervult allerliefste wensen van kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar met een levensbedreigende ziekte.

De KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) heeft regels bepaald waar het LK aan moet voldoen. Aan S.V. Groot Meerssen de taak om dat tot in de puntjes te regelen en de turnsters in staat te stellen optimaal te presteren. De zogenaamde LK-commissie van S.V. Groot Meerssen is al bijna een jaar bezig met de voorbereidingen. Zij zetten 70 vrijwilligers in om het LK mogelijk te maken. Zij zijn het ook die het LK nog een extra dimensie willen geven door aandacht te besteden aan Make-A-Wish Nederland. De vereniging oefent hiermee een positieve invloed uit op haar omgeving en draagt zo haar steentje bij aan de bewustwording dat een goede gezondheid niet altijd vanzelfsprekend is.

S.V. Groot Meerssen

S.V. Groot Meerssen is een levendige sportvereniging met als doel om op zowel recreatieve wijze als ook in wedstrijdverband op een gezonde manier sport te beoefenen. Ze biedt een veilige omgeving waar plezier voorop staat. Op dit moment worden gymnastiek, turnen en volleybal aangeboden. De 150 leden komen uit de omgeving van Meerssen, Maastricht en Valkenburg.

Make-A-Wish Nederland

Make-A-Wish Nederland vervult sinds 1989 de liefste wensen van kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Dat doet Make-A-Wish Nederland niet voor niets. In al die jaren is gebleken dat voor het wenskind en zijn familie een wensvervulling onvergetelijk is. Het laat het kind weer gewoon kind zijn in plaats van patiënt en maakt het

hele gezin sterker voor hun toekomst. De afgelopen jaren heeft Make-A-Wish Nederland al vele duizenden wensen vervuld en de eigen kracht van deze kinderen en jongeren aangewakkerd. Niet de ziekte, maar het kind en/of de jongere zelf staat centraal en dat maakt de wens tot een unieke beleving.
Make-A-Wish Nederland kan dit allemaal realiseren dankzij de inzet van ruim 400 vrijwilligers. Giften en fondsenwervende acties (geld, maar ook in natura) van bedrijven, scholen en (sport)verenigingen zijn samen met de steun van donateurs en partners noodzakelijk om samen het verschil te maken. Make-A-Wish Nederland ontvangt geen overheidsbijdrage. Ieder kind heeft namelijk een allerliefste wens. Een wens die het verschil maakt. Weer kind kunnen zijn en geen patiënt. Het moment waarop zorgen worden vergeten en geluk en positiviteit voorop staan.

Kwalificering turnsters

In totaal zullen er ongeveer 335 turnsters in de leeftijd van 8 tot 25 jaar uit heel Limburg deelnemen aan het Limburgs Kampioenschap. De turnsters turnen op de 4 toestellen Sprong, Brug, Balk en Vloer. Een aantal turnsters heeft zich tijdens de eerste plaatsingswedstrijden rechtstreeks geplaatst voor de finale. De andere turnsters worden bekend na de halve finale op 5 en 6 maart a.s.

Limburgs Kampioenschap

Het Limburgs Kampioenschap vindt plaats op 2 en 3 april a.s. in sporthal Marsana in Meerssen. Aanvangstijd van de eerste ronde is op zaterdag 08.45 uur en op zondag 09.15 uur. Tegen betaling van €3,50 heeft het publiek toegang tot de tribune. Kinderen tot en met 5 jaar hebben gratis toegang, kinderen van 6 tot en met 12 jaar betalen €2. Het schema van het LK, dat gemaakt kan worden na de halve finale op 5 en 6 maart, wordt nagestuurd.