Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Subsidieronde Meerssen en Ontwikkelingssamenwerking 2020

Gepubliceerd op: 13 januari 2020 11:40

MOS
De Gemeente Meerssen stelt in 2020 weer subsidie beschikbaar voor organisaties die zich vanuit Meerssen bezig houden met ontwikkelingssamenwerking. MOS (Meerssen en OntwikkelingsSamenwerking) kent deze subsidie namens de gemeente toe aan daarvoor in aanmerking komende en geselecteerde particuliere initiatieven. De bij MOS aangesloten organisaties hebben hierover al bericht ontvangen. Er is een bedrag beschikbaar gesteld van € 2.000. Dit bedrag zal worden toebedeeld aan één tot vier initiatieven.

Selectiecriteria

  • structurele hulp;
  • gericht op een of meer van de duurzame ontwikkelingsdoelen;
  • gericht op duurzame verbetering van de levenssituatie van mensen in relatief zwakke positie;
  • kleinschalig en dicht bij de doelgroep;
  • activiteit in een laag- of midden-inkomensland of gericht op mensen in relatief zwakke positie in Europa, waarbij de verbinding tussen verschillende bevolkingsgroepen centraal staat;
  • de organisatie heeft een relatie met Meerssen;
  • de organisatie is een rechtspersoon;
  • de organisatie (vertegenwoordiger) is of wordt lid van vereniging MOS, (Meerssen en OntwikkelingsSamenwerking).

Procedure

Voor informatie over procedure en afspraken kunt u contact opnemen met het secretariaat van MOS via mossecretariaat@gmail.com.