Nieuwsbericht Subsidieronde Meerssen en Ontwikkelingssamenwerking (MOS) 2017

Publicatiedatum: 16 januari 2017 15.45 uur

MOS
De Gemeente Meerssen stelt in 2017 weer subsidie beschikbaar voor organisaties die zich vanuit Meerssen bezig houden met ontwikkelingssamenwerking. MOS (Meerssen en OntwikkelingsSamenwerking) kent deze subsidie namens de gemeente toe aan daarvoor in aanmerking komende en geselecteerde particuliere initiatieven. De bij MOS aangesloten organisaties hebben hierover al bericht ontvangen. Er is een bedrag beschikbaar gesteld van € 2.000,-. Dit bedrag zal worden toebedeeld aan 1 tot 4 initiatieven.

Selectiecriteria

  • structurele hulp
  • gericht op een of meer van de duurzame ontwikkelingsdoelen
  • gericht op duurzame verbetering van de levenssituatie van mensen in relatief zwakke positie
  • kleinschalig en dicht bij de doelgroep
  • activiteit in een van de lage of middeninkomenslanden
  • de organisatie heeft een relatie met Meerssen
  • de organisatie is een rechtspersoon.

Procedure

Voor informatie over procedure en afspraken kunt u contact opnemen met het secretariaat van MOS via mossecretariaat@gmail.com.