Gemeente Meerssen | Subsidieregeling Participatie van Provincie Limburg

Nieuwsbericht Subsidieregeling Participatie van Provincie Limburg

Gepubliceerd op: 09 december 2020 14:25

Provincie Limburg
In een tijd waarin de maatschappelijke verbinding meer dan ooit beperkt wordt is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen (binnen de geldende maatregelen) kunnen blijven deelnemen aan onze samenleving. Oog hebben voor elkaar is nu belangrijker dan ooit. Om in het bijzonder oog te hebben voor kwetsbare groepen in de samenleving heeft de Provincie Limburg een nieuwe laagdrempelige subsidieregeling gelanceerd. Hieronder legt de Provincie de subsidieregeling uit omdat ook in gemeente Meerssen partijen mogelijk geïnteresseerd zijn.

De subsidieregeling Participatie is bedoeld voor projecten die de participatie in de samenleving van een groep kwetsbare Limburgers bevorderen of de problematiek van een groep kwetsbare Limburgers bespreekbaar maken. De subsidie voor deze projecten bedraagt maximaal € 2.500,-. Wanneer in het project activiteiten op het gebied van cultuur (archeologie, immaterieel erfgoed, kunsten en/of monumenten) worden ontplooid kan dit bedrag oplopen tot maximaal € 12.500,-. Projecten die (mede) ten doel hebben negatieve sociaalmaatschappelijke gevolgen van de coronacrisis te verminderen, kunnen bovendien 15% extra subsidie ontvangen.

De projecten die in aanmerking komen voor subsidie zullen in veel gevallen raken aan het sociaalmaatschappelijk beleid van uw gemeente. Om er zeker van te zijn dat een projectaanvraag niet strijdig is met uw lokale beleid, dienen de projecten daarom door ten minste één gemeente financieel te worden ondersteund. De gemeentelijke ondersteuning mag ook een gedeelte van een reguliere subsidie van de gemeente aan een organisatie betreffen, als de gemeente daarbij expliciet heeft aangegeven welk bedrag daarvan voor het project mag worden aangewend. Zo houden we ook uw betrokkenheid laagdrempelig. Aanvragers dienen een bewijs van de gemeentelijke bijdrage bij de aanvraag te voegen.

Samen kunnen we de betrokkenheid van kwetsbare Limburgers in onze samenleving vergroten!

Meer informatie over de regeling vindt u op de website van de provincie Limburg.