Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Subsidiebeleid gemeente Meerssen: wat gaat goed en wat kan beter?

Gepubliceerd op: 01 april 2019 12:30

subsidiebeleid
Aankondiging evaluatie subsidiebeleid

In oktober 2016 heeft de gemeenteraad van Meerssen een nieuw subsidiebeleid en een nieuwe subsidieverordening vastgesteld met als ingangsdatum 1 januari 2017. Onderdeel van het raadsbesluit was dat het beleid na twee jaar geëvalueerd zou worden en dat gaat binnenkort ook gebeuren. In de week van 8 april zal een vragenlijst worden uitgezet onder vrijwilligersorganisaties (waaronder verenigingen), indieners van burgerinitiatieven en professionele welzijnsinstellingen. Een externe organisatie voert deze evaluatie voor ons uit.

Waarom willen we het subsidiebeleid evalueren?

Het doel van het subsidiebeleid is om een bijdrage te leveren aan het verenigingsleven. De gemeente streeft naar toekomstbestendige en krachtige (vrijwilligers)organisaties. Een doel- en resultaatgericht subsidiebeleid kan daartoe een belangrijke bijdrage leveren.

Het gemeentebestuur van Meerssen wil graag weten in welke mate het subsidiebeleid een bijdrage levert aan de hierboven genoemde doelstelling. Daarnaast willen we graag de uitvoering van het beleid verbeteren, bv. betreffende de aanvraagformulieren, criteria en aanvraagtermijnen.

Vragenlijst voor subsidieaanvragers

De mening van subsidieaanvragers is van belang. Daarom ontvangen volgende week vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven en professionele welzijnsinstellingen die de afgelopen jaren een subsidie hebben aangevraagd, een brief. Ongeacht of de subsidie-aanvraag wel of niet is gehonoreerd. Zij worden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen.

In deze vragenlijst wordt gevraagd naar hun bevindingen op diverse gebieden, zoals de subsidiegrondslagen, aanvraagprocedure, afhandeling en contact. Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf verbeterpunten of opmerkingen te plaatsen.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien minuten en is mogelijk tot 29 april 2019.

Vragen?

Heeft u als subsidieaanvrager nog vragen, heeft u onverhoopt geen brief ontvangen of lukt het niet om de vragenlijst in te vullen? Neem dan contact op met Isuf Xhemajli of Bibi Pasmans via telefoonnummer 14 043 (Klant Contact Centrum) of via email info@meerssen.nl.

Na afloop van de evaluatie zal er een terugkoppeling plaatsvinden over de resultaten.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!