Nieuwsbericht Studenten doen onderzoek naar dementie in de gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 15 april 2020 15:55

logo dementievriendelijke gemeente algemeen
Een groep van 12 studenten Ergotherapie aan de Zuyd Hogeschool in Heerlen gaat de komende maanden (tot 3 juni) in het kader van hun afstuderen onderzoeken doen voor de Gemeente Meerssen. Deze onderzoeken hebben betrekking op ondersteuning voor mensen met geheugenproblemen als gevolg van (mogelijke) dementie en hun mantelzorgers. Aanbevelingen zijn belangrijk zodat Meerssen een dementievriendelijke gemeente kan worden.

Het huidige aanbod

De eerste groep gaat onderzoek doen naar een uitbreiding van het huidige aanbod van activiteiten, zodat iedereen kan meedoen. Zij neemt geheugentraining mee als onderdeel, in de hoop dat geestelijke achteruitgang kan worden beperkt.

Mantelzorgers

De tweede groep gaat met behulp van een enquête onderzoek doen naar de behoeften van mantelzorgers van personen, die kampen met geheugenproblemen als gevolg van (mogelijke) dementie.

Thuiswonende mensen met geheugenproblemen

Een derde groep gaat in een onderzoek de behoeften inventariseren van thuiswonende mensen met geheugenproblemen als gevolg van (mogelijke) dementie.

Doet u mee?

De studenten kijken er naar uit te starten met deze onderzoeken en zijn enthousiast om met deze onderwerpen aan de slag te gaan. Informatie van de inwoners van de gemeente Meerssen is erg belangrijk. De Gemeente Meersen hoopt dan ook dat inwoners, die het betreft, de onderzoeken ondersteunen en meedoen. Bent u benieuwd naar de onderzoeken en wilt u eventueel meedoen? Klik dan hier voor meer informatie over de verschillende onderzoeken.