Gemeente Meerssen | Stookalert 8 december: stook geen hout in de provincie Limburg

Nieuwsbericht Stookalert 8 december: stook geen hout in de provincie Limburg

Gepubliceerd op: 08 december 2020 12:20

stookalert 8 december
Het RIVM roept mensen op om op dinsdag 8 december 2020 in Gelderland en Limburg geen hout te stoken. Volgens de verwachtingen van het KNMI zijn de weersomstandigheden namelijk ongunstig waardoor de rook blijft hangen. Door niet te stoken, voorkomt u gezondheidsklachten en (geur)hinder bij uzelf en in uw omgeving. Daarnaast zijn mensen nu meer thuis. Houd rekening met elkaar in deze tijd.

Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof, PAK’s, benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Zij krijgen meer en eerder klachten bij het inademen van rook.

Ongunstig weer

Naar verwachting neemt de windsnelheid in de nacht geleidelijk toe waardoor de rook meer verspreidt. Hierdoor verbetert de luchtkwaliteit.

Lees meer op www.rivm.nl/stookalert