Gemeente Meerssen | Stolpersteine in Meerssen, een prachtige dag

Nieuwsbericht Stolpersteine in Meerssen, een prachtige dag

Gepubliceerd op: 06 mei 2022 16:40

Stolpersteine
De Werkgroep Stolpersteine in de gemeente Meerssen kan terugkijken op een prachtige dag. Op zaterdag 23 april werden in de gemeente Meerssen 16 Stolpersteine gelegd. De ceremonies waren waardig en respectvol en werden bijgewoond telkens door ongeveer 100 mensen. Daaronder in een aantal gevallen nabestaanden en inwoners van Meerssen die de betrokken slachtoffers van de nazi's nog gekend hebben. Tijdens en na de ceremonies haalden zij herinneringen op en kwamen nieuwe feiten naar boven. Met het leggen van de Stolpersteine kreeg de sluimerende Meerssense geschiedenis van de slachtoffers van de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog weer meer vaste vorm.

Het leggen van de Stolpersteine startte aan de Heirweg in Geulle met een steentje voor verzetsman Guido Droitcourt. Daarna volgde een ceremonie bij Weert 47 voor Frans Henderson, ook lid van het verzet. Gasten waren daar de kleinzoon Frans Engelen en zijn familie. Bij Sint Josephstraat 5 - ter hoogte van de Ketel - in Meerssen werden Salomon, Herbert, Hildegard, Albert en Eva Zeligman herdacht. Daarbij was aanwezig Michel Mommers, zoon van Joseph en Anna Mommers, die tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdak boden aan Albert en Eva.

Bij de Beekstraat 22a en Kruisstraat 8 werden steentjes gelegd voor respectievelijk Henri Schepers en Johannes van Hees, beiden leden van het verzet. In de Kruisstraat in aanwezigheid van Mevrouw Van Hees-Smeets, weduwe van een broer van Johannes van Hees. Bij het pand Markt 28 werden in aanwezigheid van Fred Zeligman - zoon van Joseph Zeligman die op tijd naar België vluchtte en daar in het verzet ging - en zijn kinderen Jody en Zoë Stolpersteine gelegd voor Salomon, Mathilde, Adolf, Martha, Jeanette en Joseph Zeligman. Bij Humcoverstraat 74 werd een steentje gelegd voor Bertha Zeligman.

Bijdrage muziekkorpsen en scholen

Overal waren muzikale bijdragen aan de stemmige plechtigheden door leden van fanfare Sint Martinus en harmonie Sint Caecilia, Rothems Harmonie en het Meerssens Mannenkoor o.l.v. Claudia Kranen. Leerlingen van de basisscholen Ondersteboven Geulle (Dani, Dean, Lenn), de Lindegaerd Rothem (Féline, Evi en Zoë), de WereldSter Meerssen (Hanna, Eefje, Marijn, Isa, Floris en Guus), de Triangel Ulestraten (Noëmi), Stella Maris college (Britt en Puk), lazen gedichten voor of legden bloemen.

Afsluitende bijeenkomst Tiendschuur

Rond vier uur was er een afsluitende bijeenkomst in de Tiendschuur van kasteel Vliek in Ulestraten. Daar sprak burgemeester Mirjam Clermonts. Ze benadrukte onder andere het grote belang van het kennen en levend houden van de verhalen van mensen die het leed van een oorlog aan den lijve ondervinden. Die verhalen dreigen het steeds te moeten afleggen tegen grote getallen. Tegen de aantallen doden, gewonden, vermisten. Die getallen zijn veelzeggend, belangrijk en we moeten ze vooral niet vergeten en goed tot ons door laten dringen maar willen we dichter komen bij wat oorlog echt is dan gaat het om de concrete verhalen, om de details. En, ook van groot belang: met de Stolpersteine brengen we deze slachtoffers van de nazi's weer thuis, waar ze horen. In de gemeenschap waar ze niet meer bij mochten horen.

Pierre de Rooy van de Werkgroep Stolpersteine dankte tenslotte iedereen die een bijdrage had geleverd aan een goed verloop van de dag en vooral ook het welslagen van het project Stolpersteine tot nu toe. Ze zijn genoemd in het boekje dat ter gelegenheid van het leggen van de steentjes is uitgegeven. Hij dankte de gemeente Meerssen en de provincie Limburg voor de financiële bijdragen in de kosten. En hij wees nog op de expositie 'En dan ..... hoor je er niet meer bij' die nog tot 5 mei te zien is in het Erfgoedhuis, tijdens openingsuren van het gemeentehuis en in de weekenden.

De Werkgroep Stolpersteine gaat onderzoeken of er in de gemeente Meerssen nog meer Stolpersteine gelegd kunnen worden. Ze wil er verder zorg voor dragen dat de steentjes die er nu liggen, in goede conditie blijven.

Expositie in het Erfgoedhuis

In het Erfgoedhuis aan de Markt in Meerssen vindt op dit moment de expositie 'En dan ....... hoor je er niet meer bij' plaats. De expositie is gratis te bezichtigen tot en met donderdag 5 mei in het Erfgoedhuis Meerssen, Markt 38 in Meerssen. Openingstijden zijn: 

 • maandag - woensdag 09.00-17.00 uur
 • op bevrijdingsdag donderdag 5 mei van 14.00-17.00 uur.

Brochure

Ook is de brochure 'En dan ....... hoor je er niet meer bij' uitgegeven. Daarin informatie over de omstandigheden waarin de slachtoffers werden afgevoerd en om het leven gebracht, dan wel de oorlog overleefden. De brochure is voor € 5,- te koop bij:

 • Bakkerij La Estrella, Marktplein 11 Geulle,
 • Tabac en Gifts, St. Agnesplein 1 Bunde,
 • Beum Elektro, Klinkenberg 94 Rothem,
 • Boerenbond, St. Catharinastraat 4 Ulestraten,
 • Bibliotheek Meerssen, Pas. D. Hexstraat Meerssen,
 • VVV Servicepunt Meerssen, Gasthuisstraat 28 Meerssen,
 • Pellaers Woonidee, Beekstraat 33 Meerssen,
 • Erfgoedhuis, Markt 38 Meerssen,
 • Gemeentehuis (balie) Markt 50 Meerssen.

De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan het onderhoud van de Stolpersteine en zal ook gebruikt worden om de lesprogramma' s op de basisscholen en de middelbare school in de gemeente, de komende jaren te kunnen blijven aanbieden aan de jeugd.