Gemeente Meerssen | Stimuleringsbudget voor sportclubs

Nieuwsbericht Stimuleringsbudget voor sportclubs

Gepubliceerd op: 21 januari 2021 10:55

Wil je nieuwe sporters aan je club binden, dan kun je gebruik maken van een stimuleringsbudget van NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden. Het gaat om het bereiken van mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen.

Sport - Stimuleringsbudget sportclubs

Clubs kunnen maximaal € 850,- aanvragen. De aanvraag moet gericht zijn op:

  • het versterken en/of vernieuwen van sport- en beweegaanbod
  • het bereiken van de doelgroep (vraaggericht)
  • het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod

Meer informatie over de aanvraag vind je hier en het aanvraagformulier is hier te vinden.

Achtergrondinformatie stimuleringsbudget
Inclusief Sporten en Bewegen

Het stimuleringsbudget vormt een belangrijk sturingsinstrument bij het behalen van de beleidsdoelen uit het programma Inclusief Sporten en Bewegen in het grotere geheel van het landelijk gesloten Sportakkoord. Er is €300.000,- extra budget vrijgemaakt voor de inzet van het stimuleringsbudget t/m 31 december 2022 voor het versterken, verbeteren of vernieuwen van sport- en beweegaanbod voor alle inclusieve doelgroepen.

Vragen of meer informatie?

Heb je nog vragen of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Baudouin Clairbois: baudouin.clairbois@meerssen.nl