Gemeente Meerssen | Stimuleringsbudget Sportakkoord Meerssen

Nieuwsbericht Stimuleringsbudget Sportakkoord Meerssen

Gepubliceerd op: 18 april 2023 13:10

Meer vitaal
Bij de opstart van het Sportakkoord Meerssen zijn alle sport- en beweegaanbieders en overig geïnteresseerden uitgenodigd om samen te bepalen waar we ons met het akkoord op willen richten. Hierbij is gekozen voor drie speerpunten: 
Vaardig in bewegen, iedereen doet mee en vitale Verenigingen. Om sturing aan de uitvoering van het Sportakkoord Meerssen te geven, is het vitaliteitsplatform Meer Vitaal opgericht. Partners aangesloten bij dit platform gaan aan de slag met de doelstellingen binnen de speerpunten uit het sportakkoord. Meer Vitaal stelt vanuit het Sportakkoord een stimuleringsbudget beschikbaar voor organisaties/initiatiefnemers die betrokken zijn of betrokken willen zijn bij het Sportakkoord Meerssen.

Stimuleringsbudget

Het gaat dan om organisaties/initiatiefnemers die met één of meerdere projecten, programma's of producten uitvoering geven aan de realisatie van de doelstellingen uit het Sportakkoord. Om het proces rondom het stimuleringsbudget te coördineren is een kernteam samengesteld. Dit bestaat uit sportprofessionals uit de diverse dorpskernen van gemeente Meerssen. Het budget dat beschikbaar wordt gesteld, komt uit het uitvoeringsbudget dat gekoppeld is aan het Sportakkoord Meerssen.

Wil je meer weten?

Kijk op www.meer-vitaal.nl.