Nieuwsbericht Stimuleringsbedrag Leefbaarheidsfonds uitgereikt

Publicatiedatum: 22 februari 2018 12.00 uur

Leefbaarheidsfonds Rothem
Heeft u een idee om de leefbaarheid in uw buurt of dorp te verbeteren? Of wilt u samen met uw buren een project beginnen om mensen met elkaar in contact te brengen, mantelzorgers te ontlasten of elkaar te ondersteunen en te helpen? De gemeente Meerssen helpt u graag een handje! Met het Leefbaarheidsfonds stellen wij per dorp - voor Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten - 10.000 euro beschikbaar.

Waarom?

Onze mooie gemeente is er voor iedereen. Ontmoeting, gezelligheid en samenwerken vinden we erg belangrijk. En onze inwoners hebben hier bijzondere, creatieve en verrassende ideeën over. Deze willen we graag stimuleren. Vaak is het geld dat eraan ontbreekt. Met het Leefbaarheidsfonds maken we deze initiatieven mogelijk.

Een inspirerend voorbeeld

In het kader van een subsidieverstrekking vanuit het Leefbaarheidsfonds van de gemeente bracht wethouder Berry van Rijswijk dinsdag 20 februari een bezoekje aan een bewonersbijeenkomst georganiseerd door het buurtnetwerk Rothem. Op initiatief van het Buurtnetwerk is er onlangs een start gemaakt met de 'Hoeskamer van Rothem'. Een sociale ontmoetingsplek waar inwoners van Rothem elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten ontplooien. Dat blijkt nu al een succes te zijn, en nieuwe activiteiten zijn al gepland.

Duwtje in de rug

Daarvoor en uit waardering voor de inzet van alle vrijwilligers overhandigde de wethouder een envelop met €1000,- aan de voorzitter van het Buurtnetwerk Rothem Jo Janssen. Met dit gewaardeerde 'duwtje in de rug', zijn toekomstige activiteiten mogelijk en zo hoopt het Buurtnetwerk een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Rothem.

Foto: Karel Curvers