Nieuwsbericht Stichting Veul Diech Good ontvangst 1250 euro van Oranje Fonds

Publicatiedatum: 01 december 2016 11.35 uur

Stiechting veul diech good
Stichting Veul Diech Good krijgt een bijdrage van € 1.250,- euro van het Oranje Fonds voor de aanschaf van een nieuwe computer met een printer. Stichting Veul Diech Good is ontstaan vanuit een particulier initiatief en ontplooit al een aantal jaar activiteiten op het gebied van armoedebestrijding en andere terreinen. Hun doelgroep woont in Zuid-Limburg, leeft op of onder de armoedegrens en/of is ziek, chronisch ziek of gehandicapt.

Hulp

De Stichting Veul Diech Good biedt individuele hulp, hulp bij het uitvoeren van diensten, materiële hulp en hulp met levensmiddelen- c.q. kerstpakketten. Stichting Veul Diech Good werkt samen met diverse organisaties. Een hulpaanvraag kan worden gedaan via hun website: www.stichtingveuldiechgood.nl

Oranje Fonds

Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds: "Het Oranje Fonds zet zich in voor een land met meer contact en betrokkenheid. Een land waarin iedereen het fijn vindt om te wonen. Dit initiatief draagt daaraan bij en wij zijn blij dat we het kunnen steunen met deze bijdrage." Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo'n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.