Nieuwsbericht Stichting Veul Diech Good

Publicatiedatum: 11 oktober 2016 11.50 uur

Stiechting veul diech good
Op 12 augustus 2016 is Stichting Veul Diech Good opgericht. De stichting is ontstaan vanuit een particulier initiatief en ontplooit al een aantal jaar activiteiten op het gebied van armoedebestrijding en het bieden van hulp op diverse terreinen. De Stichting is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. Hun doelgroep woont in Zuid-Limburg, leeft op of onder de armoedegrens en/of is ziek, chronisch ziek c.q. gehandicapt.

Armoede

Oprichtster Myriam Vegers vertelt: "In de praktijk is er veel meer ellende achter een voordeur, dan we ons kunnen voorstellen. Maar ook door aanscherping van wettelijke regels zie je dat steeds meer ouderen, zieken en gehandicapten buiten de boot vallen, vereenzamen en verstoken blijven van hulp die zij zo dringend nodig hebben. Er kwamen steeds meer hulpaanvragen binnen. Dit was van doorslaggevende betekenis om het goede werk voort te zetten in een stichting."

"Niemand loopt graag met het stempeltje rond dat ze in armoede moeten leven. Armoede is vaak onzichtbaar maar langdurig. Als je weinig te besteden hebt kom je er niet zomaar uit. Daar kan een hele lange tijd overheen gaan. Als de primaire levensbehoeften niet ingevuld kunnen worden is er ook geen bestaanszekerheid. Hierdoor zonderen mensen zich af van de samenleving hetgeen je ook tegen komt in de praktijk".

Hulpaanvragen

Stichting Veul Diech Good werkt samen met diverse organisaties. Ze bieden onder andere hulp met levensmiddelen- c.q. kerstpakketten (dit jaar is het streven 200 kerstpakketten) hulp bij het uitvoeren van diensten en materiële hulp (meestal in samenwerking met sponsors). Een hulpaanvraag kan worden gedaan via hun website: www.stichtingveuldiechgood.nl.

Stichting Veul Diech Good is geheel afhankelijk van subsidies, donaties, sponsoren en giften.