Gemeente Meerssen | Stefan Cools en Sandra van den Beuken van The Butterfly House winnen Inspiratieprijs Cultuurfonds Limburg 2022

Nieuwsbericht Stefan Cools en Sandra van den Beuken van The Butterfly House winnen Inspiratieprijs Cultuurfonds Limburg 2022

Gepubliceerd op: 22 september 2022 09:25

Prins Bernhard Cultuurfonds
De Inspiratieprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg is dit jaar voor Stefan Cools en Sandra van den Beuken van The Butterfly House. Vlindertuin Bunde is ook van hun hand. Van harte proficiat!

Dit jaar is het uitgangspunt 'Cultuur als verbinder'. Emile Roemer, commissaris van de Koning en voorzitter van het Cultuurfonds Limburg reikt de prijs op 17 november uit. De prijs bestaat uit een bedrag van € 15.000 en een glasobject van kunstenares Ruth Houkes. 

Achtergrond

Stefan Cools is multidisciplinair kunstenaar en botanicus. Zijn werk bevindt zich op het snijvlak van kunst en wetenschap. De natuur is sinds het begin van zijn carrière de inspiratiebron voor zijn werk. Het transformatieproces van de natuur is het actuele onderwerp in zijn kunst. Sandra van den Beuken is landschapsontwerper. Zij realiseert landschappelijke inrichtingen waar ecologie en cultuurhistorie samenkomen. Onder de noemer The Butterfly House werken zij samen aan projecten door heel Limburg.

Ze richten zich op vraagstukken en uitdagingen rondom biodiversiteit en het cultuurlandschap. Dit doen ze niet op een theoretische manier, maar door samen met vrijwilligers met 'de poten in de klei te staan'. Het samenbrengen van amateurs en professionals, ecologen en wijkbewoners, boeren en burgers, ambachtslieden en professionele kunstenaars zit in al hun projecten verweven. De verbeeldingskracht van kunst gebruiken ze hierbij om mensen te inspireren, enthousiasmeren en activeren. Hiermee dragen ze niet alleen bij aan het maken van nieuwe verbindingen in de maatschappij, maar ook aan de verbetering en het behoud van het Limburgse cultuurlandschap en erfgoed.

Uit het juryrapport:

"Biodiversiteit, voedselvoorziening, zorg voor cultureel erfgoed, het samenleven van mens en natuur: het zijn urgente thema's die samenkomen in het Limburgse landschap. Het landschap dat voor Cools & Van den Beuken tegelijkertijd inspiratiebron, onderzoeksgebied, atelier en podium is. In hun vernieuwende praktijk weten ze kunst, wetenschappelijk onderzoek, landschapsarchitectuur, natuurbeheer en burgerparticipatie te combineren. Hun enthousiasme vormt de motor achter de betrokkenheid van vele vrijwilligers in heel Limburg. Een dergelijk initiatief dat verbindend werkt rondom thema's die momenteel zoveel verdeeldheid zaaien, en dat organisch disciplines en doelgroepen met elkaar verknoopt, mag terecht een inspirerend voorbeeld van verbinding worden genoemd."

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de VriendenLoterij, de Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg is een van de twaalf provinciale afdelingen. www.cultuurfonds.nl