Gemeente Meerssen | Stedenbouwkundige visie voor het centrumgebied van Meerssen

Nieuwsbericht Stedenbouwkundige visie voor het centrumgebied van Meerssen

Gepubliceerd op: 07 oktober 2022 11:40

Meerssen centrum
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat er een stedenbouwkundige visie moet worden opgesteld om de samenhang tussen de verschillende opgaven in het centrumgebied te waarborgen. In het bijzonder gaat het dan om de herinrichting van de Markt en de herontwikkeling van de locatie van de voormalige basisschool de Gansbeek en gymzaal 't Beukeböschke. Op deze locatie zijn momenteel Oekraïense vluchtelingen gehuisvest. Zodra deze opvanglocatie niet meer nodig is, sloopt de gemeente het gebouw om er woningbouw te kunnen realiseren.

Actualiseren

In 1997 werd een masterplan als visie voor het centrum van Meerssen vastgesteld. Dit plan is niet meer up to date en geeft onvoldoende richting aan de actuele opgaven binnen het centrum. Er is in dit masterplan ook geen rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen, zoals de energietransitie, veranderende mobiliteits- en consumptiepatronen en klimaatadaptatie (bijv. het tegengaan van wateroverlast). Om deze reden gaan we het masterplan actualiseren, waardoor het centrumgebied van Meerssen de gewenste impuls krijgt.

Stedenbouwkundige visie

Alle input uit de meedenktrajecten (bijv. Toekomstwandelingen) gebruiken we bij het opstellen van de nieuwe stedenbouwkundige visie. Op 29 oktober vindt in dit kader een meedenkbijeenkomst plaats voor de cultuursector.

Planning

We streven ernaar om in december 2022 een concept van de visie te presenteren. Vervolgens verwerken we alle reacties op dit concept in een definitieve visie. Deze leggen we begin 2023 voor aan de gemeenteraad.

Bovenstaande aanpak betekent dat de planning voor de herinrichting van de Markt is bijgesteld. Dit houdt onder andere alle evenementen (waaronder carnaval en de Top 111) in 2023 kunnen doorgaan.

Wij houden u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen. Op een later moment verstrekken we informatie over de planning van de werkzaamheden in het centrum van Meerssen.