Nieuwsbericht Startsein Jeugdcultuurfonds in de gemeente Meerssen

Publicatiedatum: 15 juli 2016 10.45 uur

Jeugdcultuurfonds

Op donderdag 14 juli werd het startsein gegeven voor het Jeugdcultuurfonds in de gemeente Meerssen. Dit gebeurde bij basisschool Franciscus in Bunde. Wethouder Berry van Rijswijk ondertekende namens de gemeente Meerssen de samenwerkingsovereenkomst met het Jeugdcultuurfonds Limburg, het Jeugdsportfonds Limburg en Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland. Door een bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds Limburg krijgen kinderen van (4 t/m 18 jaar) uit gezinnen met een minimum-inkomen de kans mee te doen aan allerlei leuke culturele activiteiten. Zij kunnen zo ook lessen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, kunstatelier, muziekvereniging of dansschool.

Startsein Jeugdcultuurfonds Meerssen

Werkwijze Jeugdcultuurfonds

Professionals die het gezin goed kennen, kunnen een aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Bijvoorbeeld professionals uit het onderwijs of maatschappelijk werk, de huisarts of jeugdhulpverlener. Binnen gemeente Meerssen is de bekendste intermediair Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland. Ouders kunnen zelf dus geen aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Kinderen die voor financiële ondersteuning uit het Jeugdcultuurfonds in aanmerking komen, komen uit een gezin met minder draagkrachtige ouders. Dit betekent ouders met een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm die van toepassing is. De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds is per kind maximaal € 450,00 per jaar. Deze vergoeding wordt niet aan het kind of ouder verstrekt, maar rechtstreeks overgemaakt aan de instelling of vereniging.

Startsein Jeugdcultuurfonds Meerssen

Kijk voor meer informatie op www.jeugdcultuurfonds.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeugdsportfonds Limburg

Breng de Meerssense jeugd in beweging!
Om een goede gezondheid te behouden, is het goed minstens vijf dagen per week 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging te hebben. Dat kan fietsen of wandelen zijn, maar huishoudelijke klusjes en traplopen tellen net zo goed mee. Voor kinderen geldt zelfs dat zij 60 minuten per dag matig intensief moeten bewegen voor een gezonde leefstijl. En hoewel de meeste kinderen van nature veel bewegen, neemt de bewegingsarmoede onder het jongste deel van de bevolking toe. De (negatieve) gevolgen zijn groot en zeker niet te onderschatten: steeds minder kinderen zijn lid van een sportvereniging, meer kinderen krijgen te maken met overgewicht en het aantal diabetespatiëntjes blijft stijgen.

Een ontwikkeling waar de gemeente Meerssen graag iets tegen doet. Want naast het feit dat sporten heel gezond is, is het ook een heel belangrijk onderdeel van de sociale ontwikkeling en weerbaarheid van onze jeugd. En sporten is natuurlijk ook heel erg leuk om te doen. De basis voor veel keuzes en gedragspatronen wordt in de jeugd gelegd. Als we onze jeugd laten kennismaken met de plezierbeleving van sport kunnen zij daar dus de rest van hun leven plezier van hebben.

Ieder kind moet kunnen sporten
Maar wat als je wel wilt sporten, maar de contributie niet kan betalen? Gemeente Meerssen heeft zich verbonden aan het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds is een fonds dat kinderen laat sporten, voor wie dat anders financieel niet haalbaar is. De gemeente Meerssen staat helemaal achter deze gedachte en participeert daarom aan het Jeugdsportfonds. Dat betekent dat inwoners van Meerssen, die tussen de 4 en 18 jaar zijn, en wiens ouders of verzorgers de sportcontributie niet kunnen betalen in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage vanuit het Jeugdsportfonds. Deze bijdrage is maximaal € 225,00 per kind per jaar en wordt gebruikt om de contributie en benodigde sportattributen te betalen. Het geld komt echter nooit in handen van het kind of de ouders. Het wordt direct overgemaakt naar de sportvereniging of sportwinkel. De aanvraag voor de bijdrage wordt gedaan door de intermediair (tussenpersoon) die werkt in de omgeving van het kind. Dit kan bijvoorbeeld een docent zijn of iemand van Bureau Jeugdzorg. Binnen gemeente Meerssen is de bekendste intermediair Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kim Wijnants, consulent Jeugdsportfonds Limburg: kim.wijnants@jeugdsportfonds.nl of kijk op www.jeugdsportfonds.nl.

Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland

Alle kinderen mogen meedoen
Leergeld-stichtingen zijn autonome vrijwilligersorganisaties die heel laagdrempelig werken. Zij richten zich met als motto 'Alle kinderen mogen meedoen' op het voorkómen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Hun ontplooiing en hun ontwikkeling moet worden bevorderd. Nu meedoen is namelijk straks meetellen. In heel Nederland gaat het hierbij volgens recente schattingen om bijna 400.000 kinderen. In de 043-regio hebben we het over misschien wel 5.000 kinderen. Dat zijn inderdaad zorgwekkende aantallen...

Wat doet Stichting Leergeld?
'Alle kinderen mogen meedoen' wordt gerealiseerd door gezinnen met een laag inkomen tegemoet te komen in de kosten van hun leerplichtige kinderen. Dit geldt alléén voor zover zulke uitgaven niet of slechts gedeeltelijk door andere instanties worden vergoed. De tegemoetkoming is bedoeld voor schoolevenementen, schoolgeld, sportkleding, contributies voor clubs of bijvoorbeeld muzieklessen. Maar ook met een gereviseerde fiets of computer blijken veel kinderen al heel goed te helpen te zijn. Een gezin dat een aanvraag bij Stichting Leergeld doet moet wel aan een aantal regels voldoen. Een huisbezoek is een vast onderdeel van de aanvraagprocedure. Vaak kunnen aan ouders bepaalde adviezen meegeven worden met het oog op nog niet benutte geldbronnen en andere voorzieningen. En ook belangrijk is dat ouders maar ook kinderen gestimuleerd worden om de uitdagingen die er liggen actief aan te pakken. Inderdaad, vóór wat hóórt ook wat!

Ook gemeente Meerssen steunt Stichting Leergeld!
Stichting Leergeld heeft in het gebied dat zij bedienen een omvangrijk en stevig netwerk. Er is niet alleen frequent contact met de 043-gemeenten en de scholen in de regio, maar ook met andere organisaties die zich richten op de bestrijding van armoede en maatschappelijke achterstelling van kinderen en jeugdigen. De Zuid-Limburgse voedselbank is daarvan een voorbeeld, net als Stichting Humanitas. Even vanzelfsprekend heeft de stichting goede samenspraak met de andere Leergeld-organisaties in onze provincie en met de landelijke koepelorganisatie, Leergeld Nederland. Het geld dat zij nodig hebben ontvangen ze deels in de vorm van subsidies, deels in de vorm van donaties van bedrijven, serviceclubs, liefdadige instellingen en particulieren. Ook gemeente Meerssen ondersteunt Stichting Leergeld met een financiële bijdrage.

Kijk voor meer informatie op www.leergeld.nl en www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl.