Gemeente Meerssen | Startschot 300 bomen plan Bunde-Oost

Nieuwsbericht Startschot 300 bomen plan Bunde-Oost

Gepubliceerd op: 03 maart 2022 12:05

300 bomen aanplant
Bericht van wijk Bunde-Oost

Op zaterdag 12 maart gaan we in het kader van NLDoet bomen planten en bloemenmengsel inzaaien op het terrein van Kwekerij Marnis in Bunde. Met deze activiteiten geven we het startschot voor de uitvoering van het 300 Bomenplan Bunde-Oost. De activiteiten vinden plaats tussen 10.30 en 15.00 uur. Kom kijken en werk eventueel mee.

300 bomen plan Bunde-Oost

Het 300 bomen plan is een initiatief vanuit de wijk Bunde-Oost om de wijk biodiverser en klimaatrobuuster te maken. Dit plan is ontwikkeld in samenspraak met de Gemeente Meerssen en de gemeenteraad heeft op diverse momenten aangegeven het project een warm hart toe te dragen. Het plan past binnen de ambitie om voor elke inwoner een extra boom te planten. We maken Bunde Oost koeler en aantrekkelijker door het planten van bomen, struiken en bloemen. Zo verfraaien we de wijk en leveren we ook een bijdrage aan een vriendelijkere toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Het streven is om de komende jaren 300 bomen bij te planten, maar ook gras te vervangen door bloemenmengsels en plantsoenen aan te planten met bloeiende soorten met veel nectar voor bijen en vlinders.

Startschot

De activiteit op 12 maart wordt gezien als het startschot voor het project. Deze dag worden er drie stuks hoogstamfruitbomen en 200 stuks inheems bosplantsoen aangeplant en wordt er 500 m2 inheems bloemenmengsel ingezaaid. Tijdens de activiteit zal er meer uitleg gegeven worden over de vervolgstappen van het project. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt wat we in het najaar willen gaan doen maar ook hoe we de inwoners van de wijk gaan betrekken. Bijvoorbeeld door het aanplanten van bomen, van bloeiende planten of het ophangen van nestkasten in eigen tuin.

Opening zonnecentrale Marnis I

Tijdens deze dag zal tevens de opening plaatsvinden van de zonnecentrale boven op het dak van de loods van Kwekerij Marnis. Dit project, geïnitieerd door EMEC en gesteund door de inwoners van Meerssen, voorziet in de energiebehoefte van een deel van de wijk en is een voorbeeld hoe we samen een groene duurzame toekomst bereiken. Om de opening te markeren zullen Alex Peters, voorzitter van EMEC, wethouder Gerard Ijff en initiatiefnemer van het 300 bomen plan Jo Ritzen de eerste boom planten.

Aanmelden

Wilt u meedoen met het aanplanten? Dan kunt u zich aanmelden via de website van NLDoet (www.nldoet.nl/activiteit/aanplantdag). U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen en meer te horen over de plannen voor het komend najaar.

NL Doet