Gemeente Meerssen | Startersleningen Gemeente Meerssen

Nieuwsbericht Startersleningen Gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 16 oktober 2020 10:55

Starterslening
Op 15 oktober 2020 stelde de gemeenteraad de Verordening Starterslening gemeente Meerssen 2020 vast. Deze verordening biedt starters op de woningmarkt de mogelijkheid om via een aanvullende hypotheek de aanschaf van hun eerste woning mogelijk te maken. Deze aanvullende hypotheek - een starterslening - bedraagt maximaal € 45.000 en moet voorzien zijn van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Met de invoering van deze verordening probeert de gemeente een bijdrage te leveren aan het stimuleren van de woningmarkt.

Voordelen van een starterslening

De starterslening kan het financieel mogelijk maken dat bijvoorbeeld jonge mensen een woning kunnen aankopen of bouwen. Bovendien hoeft over de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaald te worden over de starterslening. Hierna vinden periodiek inkomenstoetsen plaats om zoveel mogelijk maatwerk te krijgen in de betaling van de rente en aflossing van de starterslening. Ook kan tegen gunstige voorwaarden extra worden afgelost.

Criteria voor het verkrijgen van een starterslening

Om in aanmerking te komen voor een starterslening moet u aan een aantal criteria voldoen. De belangrijkste criteria zijn:

  • De aanvrager(s) is/zijn meerderjarig en verblijfsgerechtigd.
  • Het betreft de eerste aankoop van een (bestaande of nieuwe) woning of een bouwkavel voor het oprichten van eerste woning.
  • De (te bouwen) woning wordt de hoofdbewoning voor de aanvrager(s) en moet in de gemeente Meerssen liggen.
  • De koopsom van de woning bedraagt maximaal € 225.000 exclusief de volgens de NHG-norm geldende verwervingskosten.
  • Het bruto gezinsinkomen bedraagt niet meer dan € 48.300 per jaar (kan jaarlijks worden bijgesteld).
  • De maximale hoofdlening (hypotheek) wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie.
  • Er mogen geen andere financieel gunstige regelingen op de aanschaf van de woning of bouwkavel van toepassing zijn.

Verstrekken van lening is gelimiteerd

Het aantal startersleningen dat de gemeente kan verstrekken, is beperkt. Dat betekent dat uw aanvraag afgewezen wordt als het beschikbare geld voor starterslening op is en er geen extra financiële middelen aangewend kunnen worden.

Aanvraag starterslening

Voor meer informatie over de startersregeling of een aanvraagformulier kunt u contact opnemen met uw makelaar, financiële instelling of raadpleeg de website van de Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVn): www.svn.nl.

Op de gemeentelijke website www.meerssen.nl vindt u een voorcheck formulier, waarin de belangrijkste voorwaarden zijn opgenomen. Op deze wijze kunt u snel checken of u in principe in aanmerking komt voor een starterslening. Zo ja, dan kunt u het officiële aanvraagformulier downloaden via de website van Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVn): www.svn.nl.

Een aanvraag voor een starterslening wordt ingediend bij SVn. Deze stichting toetst immers de aanvraag en adviseert de gemeente die het besluit op de aanvraag neemt. Op de website van SVn vindt u ook de uitvoeringsregelingen die op onze startersverordening van toepassing zijn en kunt u terecht voor uitgebreide informatie over de starterslening.

Informatie

Voor alle informatie over de Starterslening
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn): internet: www.svn.nl. E-mail: info@svn.nl
Tel. 033 2539436

Voor algemene informatie
Bel met gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.