Nieuwsbericht Startbijeenkomst coalitievorming goed verlopen

Publicatiedatum: 27 maart 2018 16.35 uur

Coalitievorming - logo
Op maandag 26 maart vond er 's avonds in het bestuurscentrum aan de Markt te Meerssen een bijeenkomst plaats van alle politieke partijen. Deze bijeenkomst was de start van de besprekingen die moeten leiden tot de vorming van een nieuwe coalitie in de gemeenteraad.

BRUG-M had als winnaar van de verkiezingen deze bijeenkomst georganiseerd en de andere partijen hiervoor uitgenodigd. Aan de partijen was gevraagd om in deze bijeenkomst een verklaring uit te spreken met daarin de interpretatie door elke partij van de verkiezingsuitslag: welk signaal hebben de kiezers op 21 maart gegeven aan de politiek? De verklaringen die namens de partijen BRUG-M, CDA, FOCUS, KIJK!!!, Lokaal DNA en Het Origineel werden gegeven kunt u lezen in het raadsinformatiesysteem op deze website.

De bijeenkomst was openbaar en werd zeer druk bezocht. Tevens kregen burgers de gelegenheid om vragen te stellen aan de diverse partijen en daar werd ook door enkele inwoners van Meerssen gebruik van gemaakt.

BRUG-M had met instemming van de andere partijen de heer Jan Mans, oud-burgemeester van o.a. de gemeente Meerssen, gevraagd om deze bijeenkomst als onafhankelijk voorzitter te leiden. Dat deed de heer Mans op voortreffelijke wijze en mede daardoor werd het een constructieve bijeenkomst.

Vanaf dinsdag 27 maart worden verkennende gesprekken van BRUG-M met de andere partijen afzonderlijk gehouden en daarna kunnen de echte coalitieonderhandelingen beginnen.