Gemeente Meerssen | Start ruimen graven Begraafplaatsen Meerssen en Bunde

Nieuwsbericht Start ruimen graven Begraafplaatsen Meerssen en Bunde

Gepubliceerd op: 02 januari 2023 13:50

De gemeente Meerssen heeft de afgelopen jaren achterstanden opgelopen bij de administratie van de grafrechten en het ruimen van graven. De gemeenteraad stelde in november 2022 geld beschikbaar om deze achterstand in te halen. Dat betekent dat wij aan het begin van het nieuwe jaar starten met het ruimen van graven.

Werkzaamheden van januari t/m april

Het ruimen van graven op de begraafplaatsen Meerssen en Bunde vindt plaats in de periode januari tot en met april 2023. Dit zijn graven waarvan de grafrechten afliepen. De rechthebbenden van deze graven hebben een afstandsverklaring getekend. Dat betekent dat zij akkoord zijn met het ruimen van het graf. 

Bovengronds ruimen van graven

Het ruimen van de graven gebeurt vooralsnog alleen bovengronds. Dat betekent dat we alleen de grafbedekking van deze graven weghalen. De vrijgekomen grond werken we netjes bij.

Gedenktekens

De gedenktekens worden weggehaald door de gemeente. Rechthebbenden kunnen de gedenktekens in overleg met de beheerder van de begraafplaats ophalen en zelf houden. Zij dienen dan vóór 15 januari 2023 contact op te nemen met de gemeente Meerssen, tel. 14 043. Of mail: begraafplaatsenadministratie@meerssen.nl.

Ondergronds ruimen van graven

Het ondergronds ruimen van graven gebeurt pas als er behoefte is aan nieuwe graven of als dit noodzakelijk is in verband met eventuele herinrichtingswerkzaamheden op het kerkhof. De toekomstige inrichting van de begraafplaats wordt namelijk op dit moment ook onder de loep genomen.

Bij het ondergronds ruimen worden de stoffelijke resten van overledenen volledig opgegraven. Deze worden vervolgens geplaatst in een verzamelgraf op de begraafplaats. Dit gebeurt uiterst zorgvuldig en waardig. Na het ondergronds ruimen van een graf kan deze plaats opnieuw worden uitgegeven.

Welke graven worden geruimd?

De graven die geruimd worden, worden binnenkort op de begraafplaats aangegeven met een rood piketpaaltje. Voor deze graven liepen de grafrechten af en hebben de rechthebbenden een afstandsverklaring ondertekend. Een lijst van de graven die geruimd worden, kunt u hier bekijken:

Dit zijn pdf-bestanden. Kunt u deze bestanden niet lezen? Neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Monumentale en beeldbepalende graven worden behouden.

Informatie

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, neem dan contact op met ons Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. Of mail: begraafplaatsenadministratie@meerssen.nl.