Gemeente Meerssen | Start kapwerkzaamheden langs Julianakanaal

Nieuwsbericht Start kapwerkzaamheden langs Julianakanaal

Gepubliceerd op: 15 december 2023 11:25

Bomenkap
De populieren langs het Julianakanaal in Geulle tussen de Brugweg en Broekhoven naderen het einde van hun levensduur. Ze laten daardoor steeds meer takken vallen. Dit is gevaarlijk en geeft overlast. Rijkswaterstaat heeft opdracht gegeven om deze bomen te kappen.

De kapwerkzaamheden starten op maandag 18 december. Het gaat om 79 bomen. Afhankelijk van de (weers)omstandigheden duren de werkzaamheden tussen de twee en drie weken. Voor de veiligheid wordt het pad langs het kanaal afgesloten. Naast de kapwerkzaamheden wordt ook de Zandbeek en de daarin gelegen duikers opgeschoond zodat het watersysteem weer goed kan functioneren.

Beschermde diersoorten

In het gebied leven vuursalamanders en hazelwormen. Zij hebben behoefte aan een specifiek soort leefomgeving. Daarom worden alle werkzaamheden uitgevoerd volgens een aangescherpt ecologisch werkprotocol. Zo gebeurt de bomenkap vanaf de naastgelegen weilanden zodat er geen materieel in het leefgebied van de beschermde dieren komt te staan. De onder-begroeiing blijft behouden en er worden geen grondwerkzaamheden uitgevoerd. Van het snoeihout worden takkenrillen gevormd zodat de dieren zich hierin kunnen verschuilen. Hierdoor blijft hun leefgebied behouden. De werkzaamheden worden begeleid door een ecoloog.

Onderhoud Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat werkt continu aan toegankelijke waterwegen, waterkwaliteit, veiligheid en ecologische waarden rond het water. Daarvoor zorgen we samen met anderen voor beheer en onderhoud van de vaarwegen in Zuid-Nederland en voor aanleg, onderhoud en inrichting van waterwerken, oevers en uiterwaarden. Daarbij zoeken we steeds naar de gemene deler in een veelheid aan eisen, wensen en belangen. Desondanks zijn hinder en storingen niet altijd te vermijden. Vanzelfsprekend beperken we die hinder zoveel als mogelijk en communiceren we er tijdig over.