Nieuwsbericht Start bouw Kindcentrum Meerssen na Pinksteren

Publicatiedatum: 02 juni 2017 09.35 uur

Kindcentrum Meerssen
Na het pinksterweekend (dinsdag 6 juni 2017) start aannemer Pellikaan met de nieuw- en verbouw van het Kindcentrum Meerssen. Kindcentrum De Wereldster gaat naast basisonderwijs ook peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en een bibliotheek bieden. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van schoolbestuur INNOVO en de gemeente Meerssen en duren naar verwachting tot februari 2018.

Transport

Als gevolg van de werkzaamheden vindt ook transport van materialen plaats. De aan-/afvoerroute is als volgt: afrit A2, Bunderstraat, Charles Eijckstraat en Pastoor Dominicus Hexstraat.

Let op: het betreft hier uitsluitend de bouwwerkzaamheden voor het Kindcentrum. Over de werkzaamheden in het kader van de herinrichting van het gebied (riool, inrichting straat etc) volgt te zijner tijd meer informatie.

Overlast

De werkzaamheden kunnen enige overlast met zich meebrengen. De aannemer doet zijn uiterste best de overlast tot een minimum te beperken.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Voor actuele informatie over het Kindcentrum kunt u ook kijken op www.kindcentrum-meerssen.nl