Nieuwsbericht Start aanbesteding Doelgroepenvervoer Limburg

Publicatiedatum: 11 juli 2016 12.10 uur

Doelgroepenvervoer
Het bestuur van Omnibuzz heeft op 17 juni besloten de aanbesteding van het Wmo-vervoer te publiceren op www.tenderned.nl. De aanbesteding omvat onder andere de eisen waaraan de potentiële vervoerders moeten voldoen. De bedrijven aan wie de opdracht uiteindelijk gegund wordt, zullen het Omnibuzz vervoer vanaf 11 december 2016 gaan uitvoeren als opvolger van de huidige Regiotaxi in Limburg.

Onderdelen die gemeenten van belang vinden, en waarop wordt gelet bij gunning, zijn onder andere milieu en duurzaamheid, de aansluiting met het midden- en kleinbedrijf en vooral de wijze waarop inschrijvers hun diensten willen gaan uitvoeren. Na beoordeling vindt gunning plaats op basis van de ingediende offertes. Naar verwachting wordt de gunning medio augustus 2016 bekend gemaakt.

In eerste instantie wordt er voor een periode van 2 jaar aanbesteed. Deze loopt gelijk met de fasering van het groeimodel dat er toe moet leiden dat Omnibuzz tot een volwaardige gemeentelijke mobiliteitscentrale uitgroeit die het doelgroepenvervoer in Limburg coördineert en plant.

De aanbesteding is op deze fasering toegespitst. De gepubliceerde aanbesteding heeft betrekking op de inkoop van vervoer. Op verzoek van de taxibedrijven blijft de planning nog enige tijd in hun handen omdat overheveling op dit moment teveel personele en financiële gevolgen heeft voor de bedrijven. Bert Kamphuis, voorzitter bestuur Omnibuzz: "Het proces richting dit aanbestedingstraject is goed verlopen, waarbij we ook geluisterd hebben naar de markt."

Uiterlijk in 2018 vindt er een tweede inkoopronde voor vervoer plaats waarbij de planning wordt overgeheveld naar de mobiliteitscentrale. Het volwaardige regiemodel is dan een feit. De fasering in aanbesteding heeft ook als voordeel dat de instroom van ander vervoer (leerlingenvervoer, Wmo-bg vervoer) vloeiender in de tijd kan verlopen.

Omnibuzz gaat vanaf 11 december 2016 het doelgroepenvervoer in Limburg en de daarbij behorende mobiliteitscentrale uitvoeren. Vanaf die datum verdwijnt de naam Regiotaxi Limburg.

Zie ook www.doelgroepenvervoerlimburg.nl