Gemeente Meerssen | Standpunt gemeenteraad over aanbod provincie gezamenlijk onderzoek toekomst Meerssen

Nieuwsbericht Standpunt gemeenteraad over aanbod provincie gezamenlijk onderzoek toekomst Meerssen

Gepubliceerd op: 10 februari 2021 15:05

Raad
Op 8 februari was er een extra raadsvergadering over het aanbod van de Provincie Limburg om samen met het gemeentebestuur van Meerssen onderzoek te doen naar alle mogelijke bestuurlijk-organisatorische toekomstscenario's. Tijdens deze vergadering nam de gemeenteraad een motie aan, waarin zij kiest voor behoud van zelfstandigheid van de gemeente Meerssen. In de motie concludeert de raad dat een onderzoek naar de toekomst van Meerssen alleen zinvol is in het breder perspectief van de bestuurskracht in het Heuvelland, dan wel Zuid-Limburg – geïnitieerd door de Provincie Limburg. De raad zou daaraan graag zijn medewerking verlenen, omdat ze de noodzaak daarvan onderschrijft. Het college van B&W heeft de opdracht gekregen hierover in gesprek te gaan met de provincie Limburg.

Aanbod provincie

Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg deden in hun brief van 15 december 2020 het aanbod om samen met het gemeentebestuur en GS onderzoek te doen naar alle mogelijke bestuurlijk-organisatorische toekomstscenario's. Dit zou een onafhankelijk en deskundig onderzoek zijn, waarin werd getoetst op vijf keuzecriteria: bestuurskracht, duurzaamheid, interne samenhang, regionaal evenwicht en draagvlak (binnen de gemeente en in de regio). Tijdens de raadsbijeenkomst van 19 januari gaf gedeputeerde Dritty toelichting op het aanbod van de provincie en beantwoordde hij vragen van de raadsleden.

Behoud van zelfstandigheid & onderzoek op Zuid-Limburg schaal

Tijdens de extra raadsvergadering op 8 februari ging de gemeenteraad in debat over het aanbod van het provinciebestuur. Aan het einde van de raadsvergadering nam de raad een motie van de 4 coalitiepartijen aan met 11 stemmen voor en 5 tegen. In deze motie concludeert de raad dat een onderzoek naar de toekomst van Meerssen alleen zinvol is in het breder perspectief van de bestuurskracht in het Heuvelland, dan wel Zuid-Limburg – geïnitieerd door de Provincie Limburg. De raad zou daaraan graag meewerken, omdat ze de noodzaak daarvan onderschrijft. Met het oog op duidelijkheid voor inwoners en medewerkers van de gemeente Meerssen besluit de raad om eerder genomen besluiten tot behoud van zelfstandigheid voor nu te bekrachtigen.

De raad draagt het college op zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg over het gedane aanbod aan de gemeente Meerssen met het verzoek dat aanbod te vertalen naar een initiatief om een bestuurlijke visie te ontwikkelen voor de organisatie van Zuid-Limburg die breed gedragen wordt door alle gemeenten in Zuid-Limburg. Hierbij zou Gedeputeerde Staten aan moeten geven hoe de gemeenten, het maatschappelijk middenveld én de burgers betrokken worden bij het onderzoek.

Revitalisering gemeentelijke organisatie

Daarnaast moet het college van B&W krachtig invulling geven aan het project Revitalisering ambtelijke organisatie. Indien nodig moeten hierover bestuurlijke afspraken worden gemaakt met Gedeputeerde Staten.

De hele tekst van de aangenomen motie kunt u hier raadplegen. 

Overige moties die tijdens deze vergadering zijn ingediend vindt u hier.