Gemeente Meerssen | Stand van zaken voorbereiding Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg 1.0

Nieuwsbericht Stand van zaken voorbereiding Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg 1.0

Gepubliceerd op: 01 april 2021 12:20

RES - plaatje duurzame wereld
Op 17 juni neemt de gemeenteraad een besluit over de inbreng van de gemeente Meerssen (deelregio Maastricht-Heuvelland) voor de Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg. Doel: grootschalig opwekken van duurzame energie als onderdeel van het Nationale Klimaatakkoord.

Omdat de energietransitie gevolgen heeft voor de leefomgeving, heeft het gemeentebestuur de concept-RES ZL gepresenteerd aan u - inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties - en u opgeroepen om uw ideeën te geven over de manier waarop onze gemeente haar energiebijdrage kan leveren. Hiervoor heeft u deelgenomen aan een maatschappelijke consultatieronde (o.a. online-enquête en online-meedenkbijeenkomsten). Op www.meerssen.nl/res vindt u de resultaten van de maatschappelijke consultatieronde van de RES ZL 1.0.

Ook kunt u meer lezen over de stand van zaken rond de Transitievisie Warmte die later dit jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. In deze visie maakt de gemeente inzichtelijk hoe zij toewerkt naar een warmtevoorziening zonder aardgas in uiterlijk 2050. Voor de wijken of buurten die voor 2030 gepland staan, maakt de gemeente ook al de mogelijke warmte-alternatieven bekend.

Meer informatie