Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Stand van zaken speeltuin Het Romeintje in Rothem

Gepubliceerd op: 02 november 2018 11:35

Speeltuin 't Romeintje
In 1999 hebben buurtbewoners en gemeente samen gezorgd voor een speeltuin in de Romeinenstraat in Rothem. De grond werd destijds gratis beschikbaar gesteld door de eigenaar. Enkele jaren geleden is de grond verkocht. De nieuwe eigenaar heeft hierdoor ook de speeltoestellen in eigendom gekregen. Omdat hij niet de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de spelende kinderen op zich wilde nemen (ondanks het gegeven dat de gemeente toestellen en ondergrond regelmatig liet controleren door een extern bedrijf) heeft de nieuwe eigenaar de speeltuin medio dit jaar gesloten.

Gesprekken hebben niet tot oplossing geleid

Inmiddels heeft de gemeente diverse gesprekken met de eigenaar gevoerd over de mogelijkheden tot behoud van de speeltuin (aankoop van het terrein, huur of erfpacht). Deze gesprekken hebben niet tot een oplossing geleid, omdat vraag en aanbod over de prijs te ver uit elkaar lagen. Hierdoor is de rol van de gemeente met betrekking tot het speeltuintje aan de Romeinenstraat uitgespeeld. Immers: de grond met daarop de speeltoestellen zijn eigendom van de eigenaar en hij bepaalt wat er met de grond en de speeltoestellen gebeurt.

Samen met werkgroep op zoek naar alternatieve locatie

Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat de kinderen in de buurt kunnen blijven spelen, gaan wij samen met de werkgroep Speeltuinen Rothem aan de slag met het zoeken naar een alternatieve locatie (in aanvulling op bestaande gemeentelijke speelplekken in Rothem).

Vragen?

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.