Nieuwsbericht Stand van zaken project Pletsstraat Sint Agnesplein-Centrumplan Bunde

Publicatiedatum: 08 maart 2018 14.25 uur

De sloopwerkzaamheden op de locatie van het project Pletsstraat - Sint Agnesplein zijn inmiddels afgerond. In december is de omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een supermarkt en 18 sociale huurappartementen. De wettelijke bezwarentermijn is inmiddels verstreken en momenteel wordt de bezwarenprocedure afgehandeld.

Voorbereiding start bouw Sint Agnesplein

Projectontwikkelaar BEMOG is op dit moment samen met de aannemer de start van de bouwwerkzaamheden aan het voorbereiden. Voordat zij starten met de bouw worden omwonenden en omliggende ondernemers hierover geïnformeerd.

Toekomstimpressie project Pletsstraat-Sint Agnesplein

Gezondheidscentrum

Daarnaast werkt de projectontwikkelaar aan de verdere uitwerking van het gezondheidscentrum aan de Pletsstraat. Boven dit gezondheidscentrum komen twee koopappartementen. In het gebied tussen de nieuwe supermarkt aan het Sint Agnesplein en het gezondheidscentrum komt een parkeerplaats. Voor het gezondheidscentrum en de appartementen wordt nog een omgevingsvergunning aangevraagd.

Verkoop/verhuur appartementen & ruimten in gezondheidscentrum

De verkoop van de appartementen boven het gezondheidscentrum is nog niet gestart.

Heeft u interesse in een van deze koopappartementen?
Of wilt u als zorgverlenende organisatie graag een ruimte huren in het nieuwe gezondheidscentrum?
Neem dan via e-mail contact op met de projectontwikkelaar: zwolle@bemog.nl  t.a.v. de heer Rens Meinen.

Heeft u interesse in een van de nieuwe sociale huurappartementen aan het Sint Agnesplein?
Neem dan contact op met Wonen Meerssen via e-mail m.dormans@wonenmeerssen.nl

Informatiebijeenkomst

Er wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd om omwonenden, omliggende ondernemers en andere belangstellenden te informeren over de werkzaamheden. Tijdens deze bijeenkomst presenteert de projectontwikkelaar ook de plannen voor de parkeervoorziening en het gezondheidscentrum met de appartementen. Deze informatiebijeenkomst kondigen we aan via de gemeentelijke website, digitale nieuwsbrief en weekblad de Geulbode. Direct omwonenden ontvangen een bewonersbrief.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

De realisatie van de sociale huurwoningen wordt gesubsidieerd door de Provincie Limburg.

Subsidie Provincie Limburg