Gemeente Meerssen | Stand van zaken project In 't Riet Geulle

Nieuwsbericht Stand van zaken project In 't Riet Geulle

Gepubliceerd op: 01 december 2020 08:00

Het gebied (incl. gebouwen) van gemeenschapshuis de Kleiaove, de gymzaal en de voormalige basisschool In 't Riet in Geulle krijgt een andere invulling. Het voormalig schoolgebouw zal worden omgevormd tot een multifunctioneel centrum voor zorg-, maatschappelijke, sport-, commerciële, horeca- en/of culturele activiteiten. In het project ontstaat een unieke combinatie van deze functies.

Bestemmingsplan

In september 2020 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden. De behandeling van het bestemmingsplan In 't Riet zou eigenlijk plaatsvinden in november. De initiatiefnemer beraadt zich op dit moment echter nog over mogelijke wijzigingen in het huidige plan. In december heeft de gemeente overleg met de initiatiefnemer over de mogelijke wijzigingen en de gevolgen hiervan voor de planning. Naar verwachting kunnen we u eind januari 2021 verder informeren.

Vragen?

Neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.