Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Stand van zaken project In 't Riet Geulle

Gepubliceerd op: 12 december 2019 11:30

In 't Riet
Begin oktober hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van het project In 't Riet Geulle. Hierin werd aangekondigd dat de behandeling van het bestemmingsplan naar verwachting zou plaatsvinden tijdens de raadsvergadering van 12 december 2019. Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State is het noodzakelijk voor het project In 't Riet een nadere toetsing te laten uitvoeren rondom de hoeveelheid stikstof die op natuurgebieden terechtkomt. Deze toetsing is aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. Hierdoor is behandeling van het bestemmingsplan tijdens de raadsvergadering van 12 december niet haalbaar.

Wijziging bouwplan en bestemmingsplan

De vertraging in de bestemmingsplanprocedure wil de initiatiefnemer nu ook gebruiken om het bouwplan aan te passen. Hiermee kan zowel tegemoet gekomen worden aan de wensen uit de omgeving als ook aan een betere functionele indeling. Daarom wordt het herziene ontwerpbestemmingsplan met het aangepaste bouwplan opnieuw ter inzage gelegd. De gemeente organiseert samen met de initiatiefnemer weer een informatieavond tijdens de inzagetermijn. Tijdens deze bijeenkomst lichten wij het gewijzigde plan toe. U wordt te zijner tijd geïnformeerd over de inzagetermijn en de informatieavond.

Vragen?

Neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.