Nieuwsbericht Stand van zaken nieuwe gymzaal Ulestraten

Publicatiedatum: 16 mei 2017 14.25 uur

Gymzaal Ulestraten realisatie 2018 400px
Eind mei 2016 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het centrumplan Ulestraten. Het streven was erop gericht om begin 2017 met de bouw beginnen, zodat de nieuwe gymzaal  aan het begin van het nieuwe schooljaar 2017/2018 klaar zou zijn.

Bouwkosten fors hoger dan verwacht

De nieuwe gymzaal zal op het stukje grond tegenover basisschool de Triangel worden gebouwd. Omdat eerst nog definitieve afspraken met de eigenaar van de grond (Wonen Meerssen) nodig waren, kon de aanbesteding van de bouwwerkzaamheden pas begin 2017 plaatsvinden. Uit de aanbesteding is gebleken, dat de realisatiekosten fors hoger zijn dan geraamd

Extra krediet nodig

De prijsstijging wordt veroorzaakt doordat kosten na de kredietcrisis fors zijn gestegen. Om verdere vertraging van te voorkomen, heeft het college van B&W de gemeenteraad gevraagd om de extra benodigde gelden ad 185.000 euro beschikbaar te stellen in de raadsvergadering van 8 juni. Het raadsvoorstel wordt voorbesproken in de raadsadviesvergadering van 23 mei.

Nieuw gymzaal klaar in eerste kwartaal 2018

Als de gemeenteraad met het voorstel instemt, kunnen de bouwwerkzaamheden rond de bouwvak-vakantie van start gaan. Vervolgens kan de nieuwe gymzaal in het eerste kwartaal van 2018 door de basisschool in gebruik worden genomen.

Naar het raadsinformatiesysteem (RIS)