Nieuwsbericht Stand van zaken herijking subsidiebeleid

Publicatiedatum: 07 april 2016 12.15 uur

Herijkings subsidiebeleid
Met het oog op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende rol van de overheid is het gemeentebestuur van Meerssen enkele jaren geleden een traject ingegaan om het subsidiebeleid voor vrijwilligersorganisaties te herijken.

Meedenkbijeenkomsten

Onlangs hebben er meedenkbijeenkomsten plaatsgevonden met vrijwilligersorganisaties voor wie de herijking van het subsidiebeleid van toepassing is. Tijdens deze bijeenkomsten is kort teruggeblikt op de afgelopen periode, is het vernieuwde subsidiebeleid en -methodiek op hoofdlijnen geïntroduceerd en hebben we vooruit gekeken. De vrijwilligersorganisaties hebben de mogelijkheid gekregen om vragen te stellen, opmerkingen te maken en mee te denken over de nadere uitwerking van het nieuwe beleid.

Start inspraakperiode medio juni

Medio juni wordt het conceptbeleid gepubliceerd op de gemeentepagina en in de Geulbode. Vanaf dat moment start de inspraakperiode en wordt een 'spreekuurloket' georganiseerd voor eventuele vragen over het conceptbeleid. Het nieuwe subsidiebeleid zal op 6 oktober 2016 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd en ingaan vanaf 1 januari 2017.