Nieuwsbericht Stand van zaken bouw Kindcentrum Meerssen en herinrichting omgeving

Publicatiedatum: 10 april 2018 16.40 uur

Kindcentrum Meerssen
De bouw van het nieuwe Kindcentrum aan de Pastoor Dominicus Hexstraat in Meerssen vordert. De aannemer levert het gebouw volgens de huidige planning de eerste helft van mei op. Daarna starten de gebruikers van het gebouw met de inrichting.

Bibliotheek Meerssen heeft voorzien om uiterlijk 13 augustus voor het eerst haar deuren in het nieuwe gebouw te openen. Basisschool De Wereldster, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang starten allemaal met ingang van het nieuwe schooljaar (20 augustus).

Werkzaamheden omliggend openbaar gebied

Aannemer Strabag heeft onlangs de aanpassing van het kruispunt Pastoor Dominicus Hexstraat en Charles Eijckstraat afgerond. De overige werkzaamheden van de herinrichting van de omgeving en realisatie van het hemelwaterriool moeten worden afgestemd op de laatste bouwwerkzaamheden van het Kindcentrum. De planning en fasering van de herinrichting wordt daarom iets aangepast.

De werkzaamheden m.b.t. de herinrichting van de omgeving schorten we daarom even op tot na de afronding van de bouw van het Kindcentrum. Begin mei kunnen we deze werkzaamheden weer hervatten.

We streven ernaar de herinrichting grotendeels klaar te hebben bij de ingebruikname van het Kindcentrum na de zomervakantie. We zorgen er voor dat vanaf dat moment het gebouw veilig te bereiken is voor gebruikers en bezoekers.

Vragen?

Neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.